Category Archives: Novice

Vabljeni na volilni zbor OZ VVS Gornja Radgona

ZVEZA VETERANOV  VOJNE ZA SLOVENIJO OBMOČNO ZDRUŽENJE  VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO GORNJA RADGONA Partizanska cesta 12, 9250 Gornja Radgona

ČLANICAM IN ČLANOM OBMOČNEGA ZDRUŽENJA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO GORNJA RADGONA

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 15. člena Pravil OZ VVS Gornja Radgona in na osnovi sklepa 36. seje Predsedstva OZ VVS Gornja Radgona, z dne 19. 2. 2019 sklicujem

volilni zbor veteranov Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona, ki bov petek, 22. marca 2019, ob 17.30, v Kongresni dvorani Hotela Radin v Radencih.

Za zbor veteranov predlagam naslednji DNEVNI RED:

 1. Otvoritev zbora veteranov, pozdrav predsednika in sprejem dnevnega reda
 2. Izvolitev tričlanskega delovnega predsedstva
 3. Sprejem dnevnega reda, izvolitev zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika in verifikacijske komisije
 4. Prihod praporščaka, svečano dejanje in podelitev priznanj

 5. Poročilo verifikacijske komisije
 6. Sprejem poslovnika o delu volilnega zbora veteranov
 7. Poročilo predsednika o delu OZ VVS Gornja Radgona za leto 2018
 8. Poročilo podpredsednika o finančnem poslovanju v letu 2018
 9. Poročilo nadzornega odbora in častnega razsodišča
 10. Razprava po poročilih, beseda gostom in sprejem poročil
 11. Razrešnica predsedstvu, nadzornemu odboru in častnemu razsodišču
 12. Volitve predsednika, podpredsednika, sekretarja, članov predsedstva,  članov nadzornega odbora in članov častnega razsodišča
 13. Program dela OZ VVS Gornja Radgona za leto 2019
 14. Predlog finančnega načrta za leto 2019
 15. Sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2019
 16. Določitev članarine za leto 2020
 17. Določitev delegatov za Zbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo
 18. Vprašanja, pobude in predlogi članov združenja ter razno

Prosim, da se zbora OZ VVS Gornja Radgona zanesljivo udeležite.

Na zboru lahko poravnate članarino za leto 2019! S seboj imejte UPN obrazec za plačilo članarine, ki ste ga prejeli po pošti. 

Z veteranskimi pozdravi.                                                               

Predsednik OZ VVS Gornja Radgona:

Nikolaj Brus

17. pohod spomina in prijateljstva v spomin Janeza Svetine

Ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarja 2019 je Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska organiziralo tradicionalni, 17. pohod spomina in prijateljstva v spomin Janeza Svetine (o. p.: 28. junija 1991 ob 11.38 je v središču mesta Gornja Radgona nasproti občinske zgradbe pod streli oklepnika ubit svetovni popotnik Janez Svetina, slovenski popotnik in psiholog, ki je bil prva civilna žrtev slovenske osamosvojitvene vojne. Pokosili so ga pokosili rafali iz mitraljeza) iz Radovljice, skozi Lesce, do najstarejšega Prešernovega spomenika v Sloveniji, na Bledu in dalje v Vrbo, katerega smo se ga udeležili tudi veterani Območnega združenja Gornja Radgona.

Pred sto leti: Mariborski ponedeljek se je končal v Radgoni

VEČER objavlja zanimiv in poučen članek dr. Elka Borka o dogodkih pred 100 leti za vzpostavitev štajerskega dela slovenske državne meje.

https://www.vecer.com/pred-sto-leti-mariborski-ponedeljek-se-je-koncal-v-radgoni-6659256

https://www.vecer.com/pred-sto-leti-mariborski-ponedeljek-se-je-koncal-v-radgoni-6659256

Radgonski veterani sprejeli vrh Generalštaba Slovenske vojske

Veterani vojne za Slovenijo, OZ VVS Gornja Radgona, katerih predsednik je Nikolaj Brus, že vsa leta dobro sodelujejo s Slovensko vojsko. Ob priliki strokovne ekskurzije okrog štirideset zaposlenih v Generalštabu Slovenske vojske z pred nedavnim izvoljeno novo načelnico, generalmajorko Alenko Ermenc ter še trije nekdanji načelniki GŠSV, generalmajorji Andrej Osterman, Radenčan Alan Geder in domačin Alojz Šteiner, so se odzvali povabilu predsedstva ter v zgradbi Radgonskega muzeja, v Špitalu prisostvovali predavanju majorja Zdravka Stolnika, aktivnega udeleženca vojnih dogajanj 1991, ki je izčrpno predstavil dogodke na področju sedanje Občine Radenci in Občine Gornja Radgona z ogledom filma

Učna ura OŠ Gornja Radgona v spomin generalu Rudolfu Maistru


Danes 23. 11. 2018 že 13. leto zapored OŠ Gornja Radgona organizira učno uro ob državnem prazniku – DAN RUDOLFA MAISTRA ob svetilniku miru in spominski plošči, postavljeni generalu v spomin. Ob 100 letnici dogodkov – 1918-2018 so se v kulturnem programu predstavile učenke in učenci 9. razredov ,ki so opisali življenjsko pot in njegova ,za takrat izjemno hrabra dejanja in zasluge, da danes živimo na tem prostoru, govorimo svobodno slovenski materin jezik ter se počutimo kot gospodarji na svoji zemlji.
Pozdravni nagovor je imel tudi župan občine G.Radgona – Stanislav Rojko,ki je povezal njegova takratna hrabra dejanja na tem prostoru z aktivnostmi pripadnikov TO med Osamosvojitveno vojno 1991.