Category Archives: Novice

Vabljeni na 10. dan OZ VVS GR

Veterani v OŠ Gornja Radgona

OZ VVS Gornja Radgona že nekaj let skupaj s PVD Sever organizira predstavitve dogodkov iz Osamosvojitvene vojne 1991. V upravni enoti Gornja Radgona smo prisotni na vseh šolah.
Tokrat smo bili na obisku v OŠ Gornja Radgona, kjer je major Zdravko Stolnik v sliki in besedi predstavil dogodke učencem 9. razredov. Učenci so z velikim zanimanjem spremljali predavanje, na koncu pa so si ogledali še 20 minutni film “Gornja Radgona 1991 – Mesto heroj”.
Kot nagrado za vse učence in mentorje vseh šol organiziramo strokovno eksurzijo v Kadetnico Slovenske vojske v Mariboru.

Tekmovanje v ribolovu

OZVVS Gornja Radgona je že šestič organizirala tekmovanje v ribolovu za prehodni pokal združenja. Tokrat smo se zbrali v soboto 11.maja 2019 pri ribniku na Turistični kmetiji Roškar v Lastomercih. Že ob 7.00 uri zjutraj je bil zbor ribičev, pozdravil jih je Častni predsednik združenja Jože Makovec. Zbralo se je 14 ribičev, ki so trnke namakali od 8.00 do 14.00 ure. Vmes so si privoščili dobro sponzorsko malico. Ob 14.uri so najboljši posamezniki prejeli zaslužne pokale, ki so jih podelili predsednik Niko Brus, častni predsednik Jože Makovec in vodja tekmovanja Matjaž Perša, ki je sicer najbolj zaslužen za aktivnosti na tem športnem in družabnem srečanju. Gostitelji so nam pripravili odličen bograč, ki smo ga poplaknili z dobro domačo kapljico in pivom.

Besedilo in foto:
Nikolaj Brus

Podpis sporazuma KoDVOP

Nekaj posnetkov iz svečanega dogodka podpisa Sporazuma KoDVOP  v Ljutomeru 25. aprila 2019.

 

Hinku Režonji priznanje ZVVS

Zveza veteranov vojne za Slovenijo je izvedla 6. aprila 2019 glavni zbor, v eni izmed najmanjših zasavskih občin, v Delavskem domu v Hrastniku. Slavnostni del se je pričel s prihodom praporščakov ZVVS (s praporom ZVVS PO Pomurje je bil prisoten praporščak Matjaž Perša) ob igranju koračnice kvinteta godbenikov Rudarske godbe Hrastnik.

  Zbor so s svojo udeležbo počastili minister za obrambo RS Karl Erjavec, ki je bil tudi slavnostni govornik, župan občine Hrastnik Marko Funkl, podžupanja občine Trbovlje Maja Krajnik, predsednik ZSČ in predsedujoči KODVOS dr. Alojz Šteiner, predsednik ZPVD Sever dr. Tomaž Čas, predsednik ZDVIS Janez Podržaj, predsednica ZD GM Lučka Lazarev Šerbec, predstavnik Društva TIGR Bogo Šest, predstavnik Poveljstva sil SV Roman Anžič… Predsednik ZVVS generalmajor Ladislav Lipič se je v imenu predsedstva ZVVS s podelitvijo zahvalnih listin zahvalil izdajateljem številnih zbornikov, biltenov, brošur, ki so bile izdane ob 50-letnici ustanovitve TO, obletnicah delovanja OZVVS, obletnicah pohodov. Listine so prejeli: Državni svet RS, ZSČ, ZPVD Sever, PO Pomurje (dr. Alojz Šteiner ter Branko Bratkovič), PO Notranjska in PO Južnoprimorska, PO Dolenjska, PVD Sever Maribor, Vojaški muzej SV, PO Gorenjska, OZVVS Zgornja Gorenjska, OZVVS Gornje Posočje, OZVVS Krasa in Brkinov Sežana, OZVVS Kamnik-Komenda, PO Posavje, OZVVS Bela Krajina, OZVVS Slovenska Istra in PVD Sever za Primorsko in Notranjsko, OZVVS Spodnje Savinjske doline, ob koncu mandatov predsednikov PO pa sta priznanji prejela dosedanja predsednika PO Pomurje Branko Bratkovič in PO Posavje Rudi Smodič.