Hranili orožje pri lovcih v Hercegovščaku

Lovska družina Gornja Radgona je pri lovskem domu v Hercegovščaku praznovala visok jubilej, 70. obletnico obstoja društva, veterani so odkrili spominsko ploščo.
Ob igranju slovenske himne godbe na pihala Gornja Radgona so se lovci s prapori lovskih družin na čelu katerih je bil praporščak Območnega združenja vojnih veteranov Gornja Radgona Matjaž Perša v povorki napotili na prizorišče kjer so jih v špalirju pričakali lovci v lovskih krojih. Svečanost je naznanil lovski rog, zaigrali so Prleški rogisti in tamburaši KD Peter Dajnko Črešnjevci, moderatorka svečanosti tanka Kralj je na oder povabila slavnostnega govornika, starešino jubilanta, Milana Kolariča, ki je v nagovoru ob visoki obletnici obudil spomine na prehojeno pot lovske družine.

Spregovorili so tudi gostje, radgonski župan Stanko Rojko, predsednik ZLD Prlekija Gorazd Kuhar je podelil plaketo ZLD Prlekija, predsednik ZLD Prekmurje Ludvik Rituper, v imenu pobratene LD Dobrna pa sta Listino o medsebojnem sodelovanju podpisala starešini Kolarič in Miran Frajtag.
Podelili so zahvale, listine, znake LZS za lovske zasluge, Janez Erjevec, direktor uprave Pomurskega sejma pa jubilantu podelil Zahvalo za odlično sodelovanje pri razvoju projektov Pomurskega sejma.
Sledil je nagovor predsednika Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona Nikolaja Brusa, ki je povedal, da je OZ VVS Gornja Radgona pričela z nameščanjem spominskih plošč-HRANILI OROŽJE na objekte kjer se je le to hranilo od leta 1990 do pričetka Osamosvojitvene vojne, ki se je pri nas pričela že 27.junija in trajala do 3.julija 1991. Načrt hranjenja orožje in bojne oprema je bil strogo tajno načrtovan. Na ljudeh, ki so se za to odločali in bili za to načrtno izbrani je bila velika odgovornost. To so bili pravi domoljubi, ki so na kocko postavili svoja ter življenja svojih najbližjih.
Med temi hranitelji so bili posamezniki, družine, javne ustanove, podjetja, društva, postaje Milice, domovi, šole… Vso to orožje je bilo prepeljano in izvzeto iz skladišča v vojašnici Gornja Radgona po večjih vajah TO ter med vojno zavzetih skladišč JLA. Vso to orožje je bilo v lasti TO Republike Slovenije in zaupano republiškemu štabu. Veliko denarja za nabavo le tega so prispevala takratna večja podjetja v Občini. S tem orožjem so se usposabljali pripadniki TO, ki so se svojih vojnih veščin naučili ob služenju vojaškega roka po vseh republikah. Prav te veščine, pogum, enotnost, največja možna odgovornost za branjene mlade države, posebej pa domoljubje ter nekatera srečna naključja, so pripomogli k uspešni obrambi ter veliki zmagi nad takrat mogočno silo v Evropi-Jugoslovansko armado, ki je imela v svojih enotah tudi mlade Slovenske sinove.
Gornja Radgona in Radenci ter okolica z mnogimi pomembnimi spominskimi obeležji naj ostaneta trajen spomin in opomin na krvavo agresijo JLA ,v kateri sta padli dve civilni žrtvi-Alojz Gaube v Radencih in Janez Svetina v Gornji Radgoni. Odvzem orožja se v Gornji Radgoni skoraj ni občutil, saj je bilo večina tega ob ukazu JLA o predaji orožja že v naših rokah. Na žalost ali srečo pa smo bili brez protioklepnega orožja ob prihodu tankovske kolone polkovnika Popova, ki je prišel do nas na za njega lahek način.
Danes odkrivamo drugo Spominsko ploščo v Upravni enoti Gornja Radgona na pročelju lovskega hrama kjer se je hranilo težko orožje in razstrelivo ter minsko-explozivna sredstva od junija 91, ki pa ni bilo uporabljeno v obrambi domovine, saj za to ni bilo možnosti.
Ta plošča naj bo trajen spomin na takratne odločitve odgovornih, da to orožje sprejmejo v tajno hrambo. Poseben pozdrav velja vsem praporščakom, ki se vedno postavijo na čelo vseh slovesnosti, ki so simbol pripadnosti in domoljubja.
Naj bo plošča spomin nam in v vednost mladim ter opomin, da se to ne zgodi nikoli več je še povedal Brus, čestital lovcem ob jubileju in nato skupaj s starešino Kolaričem odkril ploščo.

Besedilo, posnetki: Dani Mauko