Nikolaj Brus na čelu OZVVS Gornja Radgona

PredajaPasaČlani in članice Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona smo se v soboto 28. marca 2015 zbrali v kongresni dvorani Hotela Radin v Radencih  na rednem letnem občnem zboru, ki  je bil tokrat  po štirih letih znova volilni. Po svečanem  prihodu praporščaka s praporjem območnega združenja in odigrani himni je vse prisotne še posebej pa  goste, ki so se odzvali povabilu,   pozdravil  dosedanji predsednik združenja Jožef Makovec. Predlagal je tri člansko delovno predsedstvo, ki je v nadaljevanju pod vodstvom izkušenega predsednika Dušana Zagorca, izpeljalo volilni občni zbor. Po svečanem dejanju, ki ga je izvedel Nikolaj  Brus s pomočjo praporščakov Matjaža Perše in Antona Pintariča so podeljena priznanja Območnega združenja in Zveze vojnih veteranov za Slovenijo. Med tem časom je verifikacijska komisija ugotovila prisotnost in poročala, da je na zboru prisotnih 85 članov, kar je več kot  5 procentov članov tako, da je zbor lahko polno-veljavno nadaljeval z delom. Nato so podana poročila za leto 2014 predsednika združenja, sekretarke in predsednika nadzornega odbora, ki so nato na zboru sprejeta brez pripomb. Predsednik združenja se je na koncu svojega poročila zahvalil posameznikom in organizacijam za uspešno in dolgotrajno sodelovanje v njegove dvojnem mandatu. Ker je bil zbor tokrat  volilni, je sledila razrešnica dosedanjemu predsedniku in njegovemu predsedstvu ter nadzornemu in častnemu razsodišču. Na podlagi nove kandidatne liste je za naslednje štiri leta izvoljeno novo vodstvo z Nikolajem Brusom na čelu. Le ta se je zahvalil za dodeljeno čast in v nadaljevanju prikazal program dela in finančni plan za naslednje delo.

Sledile so pobude in predlogi članov. Zdravko Stolnik se je zavzel za nadaljevanje izdelave kronologije dogodkov iz osamosvojitvene vojne  ’91, ki je zastala z datumom 1. 7. 1991.  Predlagal je dokončanje projekta spomenika “Solza” v Gornji Radgoni s postavitvijo tetraedra. Zavzel se je za ureditev zakonodaje, ki trenutno onemogoča dodelitev statusa veterana nekaterim članom, ki so celo prejeli priznanja.

Milan Mulec je predlagal, da se naj končno opravi analiza dogodkov “Elerad” in naj se upoštevajo dokazi, ki jih ima. Mnenja je, da se poveličuje tiste, ki v osamosvojitveni vojni niso bili tisto, za kar se imajo.

Za dolgotrajno uspešno delo v združenju od njegovega nastanka, še posebej pa za delo v vlogi predsednika združenja v dveh mandatih je na pobudo Dušana Zagorca sprejet sklep, da se Jožefu Makovcu dodeli naziv častnega predsednika OZVVS Gornja Radgona, čemur je v znak odobritve sledil dolgotrajen aplavz. Jože Makovec se je vsem prisotnim zahvalil za izkazano čast in obljubil še naprej svojo aktivno vlogo v delu združenja.

Zbor se je zaključil s povabilom novega predsednika na družabno srečanje v restavracijo Hotela Radin.

Besedilo: Martin Novak

Foto: Zdravko Stolnik (Fotogalerija-Zdravko) in Dani Mauko (Fotogalerija-Dani)

Zapis volilnega zbora

[gview file=”http://www.gornjaradgona.zvvs.si/wp-content/uploads/2015/03/Zapis-volilnega-zbora-28.3.2015.pdf”]