Nikolaj Brus prejel priznanje

BrusNiko

Na Glavnem zboru  ZVVS 7. 4. 2014 v Sevnici je Nikolaj  Brus prejel drugo  najvišje priznanje, ki ga podeljuje Zveza veteranov: Red II. stopnje.

Nikolaj Brus je bil aktiven v TO Gornja Radgona takoj  po odsluženju vojaškega roka od leta 1972. V času vojne 1991 je bil v proti diverzantskem vodu namestnik poveljnika.  V veteranske vrste je stopil takoj po ustanovitvi Območnega združenja OZVVS Gornja Radgona 1996 leta. Na volilno programskem Zboru veteranov OZVVS Gornja Radgona leta 2007 je bil izvoljen v predsedstvo OZVVS in istočasno za podpredsednika OZVVS Gornja Radgona. Ker je bil pri svojem delu zelo aktiven in uspešen, ga je OZVVS Gornja Radgona leta 2010 predlagala za predsednika Pokrajinskega odbora ZVVS – Pomurja.  Po funkciji predsednika Pokrajinskega odbora ZVVS – Pomurje je postal tudi član predsedstva ZVVS. Svoje poslanstvo vidi v povezovanju, prisotnosti na večini dogodkov, ki so se zvrstili v obdobju 2010-2014 pri  vseh slovesnostih v Pomurju, pri sosedih v Vzhodnoštajerski pokrajini in na zveznem nivoju. V vlogi predsednika PO ZVVS Pomurje je bil in je povezovalni člen med vsemi štirimi območnimi združenji v Pomurju. Organiziral je in vodil krvodajalsko akcijo veteranov v bolnišnici Rakičan. Bil je organizator in vodja udeležbe na Vseslovenskem protestu leta 2012 v Ljubljani, skupaj s PVD Sever-Pomurje.  Je povezovalec s sorodnimi društvi in združenji. Organiziral je odmevno izobraževanje praporščakov v vojašnici v M.Soboti. Na osnovi dobrega in predanega dela je dvignil raven delovanja Pokrajinskega odbora ZVVS Pomurje, s tem pa prispeval k še večji prepoznavnosti Veteranov v Pomurskem prostoru in izven. Takoj po izvolitvi leta 2007 v predsedstvo je postal tudi član odbora za izvedbo Tradicionalnega pohoda ob meji, ki poteka vsako leto 3. Julija,na katerem je v Radencih tudi osrednji govornik. Od leta 2010, ko smo pričeli z organizacijo – DAN OZVVS G. Radgona, pa do leta 2012 je bil tudi predsednik OO. Prireditev je bila zelo dobro sprejeta med našimi veterani in predvsem njemu gre zahvala, da je ta  postala tradicionalna. Na osnovi navedenega, smo prepričani, da si Brus Nikolaj nedvomno zasluži omenjeno priznanje.