Poročilo o aktivnostih OZ VVS GR za leto 2017

Na srečanju ob zaključku zelo uspešnega in delovnega leta so se na TK Marko v Nasovi zbrali vsi aktivni člani združenja, ki so s svojim delom dali svoj prispevek k prepoznavnosti in uspešni izpeljavi prav vseh nalog in še več iz programa dela za leto 2017. Tako  je  v svojem uvodnem pozdravu  nagovoril zbrane predsednik OZ VVS Gornja Radgona, Niko Brus. Zahvalil se jim je za njihov prispevek in jim na koncu zaželel zdravja polno in uspešno leto 2018. Nanizal je izvedene aktivnosti, še posebej pa poudaril uspešno delo z vsemi OŠ v UE in SŠGT v Radencih, kjer smo skupaj z PVD Sever predstavili dogodke iz Osamosvojitvene vojne 1991.

V nadaljevanju je izpostavil odlično sodelovanje z Občino Gornja Radgona in Radenci, na katerem območju se odvija večena aktivnosti ter enako dobro sodelovanje tudi z občinama Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici.

Omenil je tudi odlično sodelovanje z Zvezo veteranov in predsedstvom, PO ZVVS  –  Pomurje in Območnimi združenji VVS Murska Sobota, Lendava, Ljutomer, Lenart in Ormož, PVD Sever – Pomurje in pododborom Gornja Radgona, OZSČ Gornja Radgona, Združenjem borcev za vrednote NOB Gornja Radgona in Radenci ter Vojašnico v Murski Soboti in Mariboru ter Kadetnico MB.

 V nadaljevanju je nanizal  naslednje izvedene dogodke:

 • izvedli smo 11 predstavitev dogodkov iz Osamosvojitvene vojne 1991 na vseh OŠ in SŠGT v Radencih, domovih za ostarele v Gornji Radgoni in v Radencih skupaj z PVD – Sever Pomurje. Samostojno smo pripravili programe ob obiskih pri nas za OŠ,  veteranska združenja ter vsakoletni obisk Centra vojaških šol SV – Kadetnica Maribor.

Ob tej priložnosti izpostavi tudi odlično sodelovanje in pomoč, ki ga vedno nudi PGD Gornja Radgona.

 • 8 sej predsedstva
 • 2 seji komisije za priznanja
 • zbor članstva OZ VVS –  na TK Marko –  11.marca
 • udeležba na Glavnem zboru ZVVS v Ajdovščini
 • 3 seje OO za pripravo str. ekskurzije in ogled trase ter zelo uspešna strokovna eksurzija –  Ljubljana, Idrija, Bolnica Franja
 • 2 seji OO za pripravo 8. dneva OZ VVS ter izvedba 8.Dan OZ VVS in analiza
 • 2. seji PO ZVVS Pomurje in ena dopisna
 • 1 skupna seja PO ZVVS in PVD Sever
 • 2. koordinaciji na ravni pokrajine –  ZVVS in PVD
 • 3. seje OO za 16.Spominski pohod ob meji in zelo uspešno izvedbo 16.Spominskega pohoda ob meji z udeležbo 350 ljudi, 24. prapori, druženjem v Radencih in analizo
 • udeležbo na večini proslav na državni ravni z delegacijo in praporjema OZ VVS IN PO Pomurje
 • udeležba na 2.posvetih ZVVS –  Pekre in Izola
 • 9x udeležba na zborih in skupščinah sorodnih združenj in društev –  Pomurje, Ormož in Lenart z delegacijo in praporom
 • 5x udeležba na pohodih drugih društev z pohodnim praporom
 • udeležba delegacije na proslavi veteranov Avstrije v Feldbachu z praporom
 • 26 x udeležba na proslavah v Pomurju, Lenartu, Ormožu in na Državni ravni, ki so se jih udeležile delegacije z praporom PO in OZ VVS G.Radgona
 • dve ekipi v pikadu sta se udeležili Veteranskih športnih iger ZVVS
 • organizirali smo 3 ribiška tekmovanja za svoje člane
 • ribiči pa so se udeležili 4. tekmovanj v gosteh
 • skupaj z Fundacijo FRS uredili pomoč v višini 300 evrov našemu članu
 • pohvalil je tudi lepo vzdrževano spletno stran in prispevke poslane na zvezo
 • še posebej se je zahvalil podpredsedniku za ažurno opravljeno delo v pisarni in izven
 • 6x smo se udeležili in sokreirali pogrebne slovesnosti za naše pokojne člana
 • organizirali Žalno sejo za pokojnega Častnega in prvega predsednika združenja Franca Zemljiča  in skupaj z GŠ SV organizirali pogrebno slovesnost z vojaškimi častmi

Ob zaključku poročila je predlagal minuto molka za vse preminule člane združenja