Pravice

Posamezne kategorije vojnih veteranov imajo pod pogoji Zakona o vojnih veteranih pravice do:

  • veteranskega dodatka
  • dodatka za pomoč in postrežbo
  • letnega prejemka
  • zdravstvenega varstva
  • zdraviliškega in klimatskega zdravljenja
  • brezplačne vožnje
  • pogrebnine
  • priznanja pokojninske dobe.

Pravice, pojasnitve in obrazci za zahtevke so objavljeni na spletnem naslovu E-uprave Euprava

Klub veteran

Zveza veteranov vojne za Slovenijo in združenja  SEVER sta pristopila v letu 2008 k realizaciji projekta VETERAN KLUB, ki je v maju 2009 tudi zaživel. Veteran klub smo članice in člani Zveze veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS) in Policijskega veteranskega društva Sever ter skupina podjetij in ustanov, ki nam za svoje usluge in storitve nudijo poseben popust.

Vsak član ali članica lahko v pisarni našega združen120x8_izkaznica_2_smallja prevzame posebno brošuro ponudnikov in »kartico ugodnosti «, na kateri je izpisan njegov priimek, ime in članska številka. Vsak član lahko popust uveljavlja le s svojo člansko izkaznico in »kartico ugodnosti«, ki je neprenosljiva. Vsi ponudniki so se zavezali, da bo njihov popust veljal najmanj za dobo 5 let. Vse spremembe in dopolnitve so sproti objavljene na www.veteranclub.org

Brezplačna pravna pomoč

Pri ZZVS je na voljo brezplačno pravno svetovanje in sicer izključno za zadeve vezane na status veteranstva vojne za Slovenijo. Obrazec in informacije  za brezplačno pravno pomoč članov ZVVS si lahko snamete tukaj, ali  dobite v pisarni našega območnega združenja. Plačana letna članarina je pogoj za nudenje pomoči.