Ribiško tekmovanje za pokal OZVVS Gornja Radgona

Lastomerci 7. maja 2016

Po jutranjem pozdravu  i nagovoru predsednika OZVVS Gornja Radgona Nikolaja Brusa smo organizatorji pričeli s postopki za izvedbo tekmovanja. Organizator ugotavlja, da se je od trinajstih (13) možnih ekip prijavilo 7 ekip. Po opravljenem žrebu so tekmovalci odšli na svoja tekmovalna mesta in pričeli s pripravami za ribolov. Po dve urnem uvodnem delu tekmovanja smo pripravili malico za udeležence. Zaradi ugodnega vremena so tekmovalci soglasno predlagali, da bi bil finalni del za uro daljši. Tehtanje ulova sta opravila Jože Kranjc in vodja tekmovanja Milan Kuzmič. S pomočjo Branka Trstenjaka smo izračunali vrstni red ekip in ugotovili tudi vrstni red posameznikov. Po kosilu smo organizatorji pristopili k podelitvi priznanj za sodelovanje vsem tekmovalcem ne glede na uvrstitev. Priznanja in kasneje pokale sta podeljevala člana našega predsedstva Jožef Makovec in Matjaž Perša. Nato smo razglasili še ekipne in posamezne zmagovalce. Rezultate najdete v priloženi preglednici. Posebna pohvala gre našima ekipama in dvema posameznikoma. Vse dogodke je posnel in poslikal Branko Trstenjak.

Zahvala gre tudi turistični kmetiji Roškar, da nam je omogočila pripravo in izvedbo tekmovanja.

REZULTATI

ekipa tekmovalec ulov uvrstitev: uvrstitev:
ekipa posamezno
1. ČEH ANTON 17.490 kg 1. 1.
OZVVS PODLESEK EVGEN 7.780 kg 6.
GORNJA RADGONA 1 ŠTELCL MIROSLAV 1.010 kg 18.
skupaj: 26.280 kg
2. MERČNIK DARKO 12.580 kg 2. 2.
OZVVS PERŠA MATJAŽ 4.700 kg 8.
GORNJA RADGONA 2 HIMLRAJH MARJAN 4.880 kg 7.
skupaj: 22.160 kg
3 ŽUMAN BRANKO 2.970 kg 6. 14.
OZVVS NOVAK MARJAN 3.990 kg 11.
LJUTOMER OSTERC DRAGO 4.350 kg 10.
skupaj: 11.310 kg
4 PETERKA BRANKO 9.160 kg 5. 5.
OZVVS KUHAR JANEZ 0.840 kg 20.
MURSKA SOBOTA VOGRIN ANTON 3.880 kg 12.
skupaj: 13.040 kg
5 KLARIČ IGOR 1.550 kg 7. 15.
PDV SEVER za PLETERŠEK ANTON 0.820 kg 21.
POMURJE 1 ŠERUGA FRANC 0.900 kg 19.
skupaj: 3.270 kg
6 KRANJC JOŽE 9.540 kg 3. 4.
PDV SEVER za ŽABKAR DARKO 4.410 kg 9.
POMURJE 2 HORVAT PETER 1.500 kg 16.
skupaj: 15.450 kg
7 RAKUŠA EMIL 1.440 kg 4. 17.
OZSČ KRAJNC DANILO 3.320 kg 13.
LJUTOMER NEMEC JOŽEF 10.550 kg 3.
skupaj: 15.310 kg
ulov dneva skupaj: 106.820 kg

Zapisal: Milan Kuzmič