Tag Archives: obvestila

Zakonodajna pobuda za spremembo 101. člena ZUJF-a

Politika s figo v žepu. Preberite si članek v novicah  ZVVS in poglejte priloženo pismo Starmanu, da vidite kako so izigrani naši delegati.

Zahteva za izplačilo zakonitih zamudnih obresti krivično odvzetega dela pokojnin

V zvezi s popravo krivično odvzetega dela pokojnin, ZDUS (Zveza društev upokojencev Slovenije) opozarja, da imajo upravičenci poleg vračila dela neizplačanih pokojnin, pravico zahtevati tudi zamudne obresti, zlasti, ker se drugi in znatni del razlike izplačuje šele maja 2014. To možnost upravičencem daje določba prvega odstavka 378. člena Obligacijskega zakonika. Le-ta določa da dolguje dolžnik, ki zamudi z izpolnitvijo, poleg glavnice tudi zamudne obresti, vendar pa je v dispoziciji upnika, da jih zahteva ali pa ne.

Zato svetujemo, da vsi upokojenci, ki so z junijskim izplačilom pokojnine prejeli tudi del pripadajoče razlike dela neizplačane pokojnine po ZUJF-u, v roku 15 dni od vročitve odločbe vložijo pritožbo zoper odločbo, s katero naj zahtevajo izplačilo zakonitih zamudnih obresti.
Vzorec pritožbe na izdane odločbe ZPIZ v zvezi z izplačilom pripadajočih razlik pokojnin na podlagi Zakona o odpravi posledic razveljavitve drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena ZUJF je tukaj.

Zbiranje podpisov za spremembo 101. člena ZUJF

Zveza veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS) in Zveza policijskih veteranskih društev Sever (Sever) sta pristopili k pripravi Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF).

Z uveljavitvijo ZUJF-a se je nesorazmerno poseglo v pridobljene pravice veteranov in velika večina med nami je izgubila edino materialno pravico, plačilo premije dodatnega zdravstvenega zavarovanja.  Z odvzemom pravic pa tudi Zakon o vojnih veteranih izgublja svoj pomen in ostaja mrtva črka na papirju.  Obe zvezi sta že v letu 2012 opravili niz pogovorov s predstavniki parlamentarnih strank, ki so obljubili podporo spremembi in dopolnitvi Zujf-a, toda glasovanje je pokazalo, da so bile obljube dane s figo v žepu. Tedanja vladajoča koalicija je spremembe, ki bi izgubljene pravice upravičencem vrnila pod določenimi pogoji gladko zavrnila.

Pravila določajo, da poslanci o isti zadeve ne smejo odločati prej, kot po preteku 1 leta od obravnave razen, če vsaj 5000 volivcev ne izrazi podporo zakonodajnemu predlogu. Odločili smo se za to pot, saj ocenjujemo, da ne moremo čakati še dodatno leto. Zbiranje podpisov je le prvi korak k ponovni pridobitvi naših pravic. Tudi veterani se zavedamo težkih finančnih razmer v državi, zato v spremembah predlagamo, da se pravice avtomatično vrnejo leto po tem, ko bo gospodarska rast presegla 2,5 %.

Predsednik parlamenta RS g. Janko Veber je sprejel naše argumente in razpisal rok za zbiranje podpisov volilcev za spremembo 101. člena ZUJF-a.