Vloga Teritorialne obrambe Pomurja v procesu osamosvajanja

DM7_3041Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Pokrajinski odbor za Pomurje (predsednik Branko Bratkovič, podpredsednik Nikolaj Brus) je v petek 24. oktobra v Grajski dvorani v Murski Soboti organiziral posvet z naslovom Vloga Teritorialne obrambe Pomurja v procesu osamosvajanja katerega se je udeležilo okrog sto udeležencev.

Po odigrani himni, pozdravnem nagovoru predsednika organizacijskega odbora posveta, Nikolaja Brusa, in soboškega župana Aleksandra Jevška, je moderatorka dogodka Irma Benko predstavila namen posveta (gradivo za izdajo Zbornika o vlogi TO, ki ga pripravlja ZVVS) ter za govorniški oder povabila nekdanje udeležence Osamosvojitvene vojne.

Generalmajor Ladislav Lipič, predsednik ZVVS je spregovoril o Vojaško političnih razmerah, generalmajor Alojz Šteiner je podal zgodovinski razvoj TO Pomurja med leti 1968-1991, poveljnik mariborske TO v času osamosvojitve Vladimir Milošević je spregovoril o Vojaškem pomenu Pomurja v okvirih VŠP, Drago Kur je spregovoril o organizaciji in delovanju CO, Andrej Gerenčer o organizaciji in delovanju političnega sistema, Ljubo Dražnik o organizaciji in delovanju 73. območnega ŠTO Ljutomer, Edvard Mihalič pa o organizaciji in delovanju 75. območnega ŠTO Murska Sobota.

V nadaljevanju so govorniki obširno opisali delovanje Milice v vojni na območju Pomurja, o delovanju TO v upornem mestu Gornja Radgona, o obrambi Ormoža, spopadih v Gibini, Presiki, zavzetju stražnice JLA, o blokadi vojašnice Murska Sobota…

Delovanje medija Vestnik in radio Murski val, ki sta leta 1991 bila edina Pomurska regionalna medija je natančno opisala takratna novinarka, direktorica Podjetja za informiranje Irma Benko, ki je udeležencem posveta med drugim pokazala arhivski številki posebne izdaje Vestnika z datumom 28. junij in 1. julij 1991 ter povedala, da je takratni republiški minister za informiranje Jelko Kacin namesto povračila stroškov za delovanje medijev med vojno opljusknil z neumestno »Zahvalo«, da smo si z vojno v javnosti naredili takšno promocijo, da bi lahko državi še kaj plačali.

Žal se je posveta s strani prosvetnih delavcev udeležil le ravnatelj OŠ Gornja Radgona Dušan Zagorc z dvema profesorjema, čeprav je bil namen posveta tudi seznanitev profesorjev zgodovine, da se bolj podrobno seznanijo z dogodki v letu 1991.

Fotogalerija

Besedilo, posnetki: Dani Mauko

Dnevni red:

Posvet TO Pomurja vvojni91