Zahteva za izplačilo zakonitih zamudnih obresti krivično odvzetega dela pokojnin

V zvezi s popravo krivično odvzetega dela pokojnin, ZDUS (Zveza društev upokojencev Slovenije) opozarja, da imajo upravičenci poleg vračila dela neizplačanih pokojnin, pravico zahtevati tudi zamudne obresti, zlasti, ker se drugi in znatni del razlike izplačuje šele maja 2014. To možnost upravičencem daje določba prvega odstavka 378. člena Obligacijskega zakonika. Le-ta določa da dolguje dolžnik, ki zamudi z izpolnitvijo, poleg glavnice tudi zamudne obresti, vendar pa je v dispoziciji upnika, da jih zahteva ali pa ne.

Zato svetujemo, da vsi upokojenci, ki so z junijskim izplačilom pokojnine prejeli tudi del pripadajoče razlike dela neizplačane pokojnine po ZUJF-u, v roku 15 dni od vročitve odločbe vložijo pritožbo zoper odločbo, s katero naj zahtevajo izplačilo zakonitih zamudnih obresti.
Vzorec pritožbe na izdane odločbe ZPIZ v zvezi z izplačilom pripadajočih razlik pokojnin na podlagi Zakona o odpravi posledic razveljavitve drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena ZUJF je tukaj.