Zahteva OZVVS GR za nadaljevanja postopkov v zadevi Trifunovič in Popov za storjena vojna hudodelstva od 27. 6 do 4. 7. 1991 v Sloveniji

[gview file=”http://www.gornjaradgona.zvvs.si/wp-content/uploads/2015/11/Zahteva-za-DP-Popov.doc.pdf”]