Zbiranje podpisov za spremembo 101. člena ZUJF

Zveza veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS) in Zveza policijskih veteranskih društev Sever (Sever) sta pristopili k pripravi Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF).

Z uveljavitvijo ZUJF-a se je nesorazmerno poseglo v pridobljene pravice veteranov in velika večina med nami je izgubila edino materialno pravico, plačilo premije dodatnega zdravstvenega zavarovanja.  Z odvzemom pravic pa tudi Zakon o vojnih veteranih izgublja svoj pomen in ostaja mrtva črka na papirju.  Obe zvezi sta že v letu 2012 opravili niz pogovorov s predstavniki parlamentarnih strank, ki so obljubili podporo spremembi in dopolnitvi Zujf-a, toda glasovanje je pokazalo, da so bile obljube dane s figo v žepu. Tedanja vladajoča koalicija je spremembe, ki bi izgubljene pravice upravičencem vrnila pod določenimi pogoji gladko zavrnila.

Pravila določajo, da poslanci o isti zadeve ne smejo odločati prej, kot po preteku 1 leta od obravnave razen, če vsaj 5000 volivcev ne izrazi podporo zakonodajnemu predlogu. Odločili smo se za to pot, saj ocenjujemo, da ne moremo čakati še dodatno leto. Zbiranje podpisov je le prvi korak k ponovni pridobitvi naših pravic. Tudi veterani se zavedamo težkih finančnih razmer v državi, zato v spremembah predlagamo, da se pravice avtomatično vrnejo leto po tem, ko bo gospodarska rast presegla 2,5 %.

Predsednik parlamenta RS g. Janko Veber je sprejel naše argumente in razpisal rok za zbiranje podpisov volilcev za spremembo 101. člena ZUJF-a.

Pages: 1 2