Zbor veteranov v Spodnjih Ivanjcih

V soboto 10. marca ob 17.00 uri smo se v Gostilni Šenekar v Spodnjih Ivanjcih sestali na letnem zboru veterani OZ VVS Gornja Radgona. Dvorana v gostilni se je že pred začetkom zbora nabito napolnila. Verifikacijska komisija je ugotovila , da je bilo prisotnih z volilno pravico 105 veteranov . Po prihodu prapora združenja in predvajani himni je veterane in tudi številne goste pozdravil predsednik združenja Nikolaj Brus. Predlagal je tričlansko delovno predsedstvo, ki je pod vodstvom Dušana Zagorca v nadaljevanju uspešno izpeljalo celoten zbor. Na začetku zbora smo se spomnili vseh umrlih v času med obema zboroma. Žal je bil med njim tudi naš dolgoletni predsednik združenja in častni predsednik Franc Zemljič, od katerega smo se poslovili  novembra lani z vojaškimi častmi. Predsednik združenja je podal obsežno poročilo o delovanju združenja skozi celotno prejšnje leto. Dejal je, da je le dobro delo pogoj za priznanje veteranskih vrednot in pridobivanje že odvzetih pravic. Delovanje oziroma številne aktivnosti združenja je naštel in prikazal po sklopih kot so: domoljubna dejavnost, informativna dejavnost, sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, sodelovanje z ZVVS, udeležba na proslavah in slovesnostih, sodelovanje s SV in GŠ SV, udeležba na spominskih pohodih, komemoracije ob Dnevu spomina, rekreativno-športne in družabne aktivnosti. Med temi številnimi izvedenimi aktivnostmi so za poudariti predvsem obiski učencev iz raznih osnovnih šol, obiski sorodnih veteranskih organizacij, prenašanja vrednot osamosvojitvene vojne po osnovnih šolah,  Dan združenja, Pohod ob meji, strokovna ekskurzija v Idrijo itd. V nadaljevanju zbora so bila sprejeta vsa prebrana poročila: finančno, nadzornega odbora in častnega razsodišča. Sledili so pozdravni nagovori uglednih gostov. Med njimi velja omeniti predsednika ZVVS Ladislava Lipiča, predsednika PO ZVVS Pomurje Branka Bratkoviča, predsednika PO ZVVS Vzhodnoštajerske Darka Škergeta, predsednika ZČS dr. Alojza Štajnerja, župana  Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, predsednike sosednjih OZ VVS, in predstavnike ostalih domoljubih društev iz področja UE Gornja Radgona. Pri vseh govornikih je prevladovalo mnenje o potrebi prenašanja in ohranjanja vrednot ter spominov iz časa osamosvojitvene vojne na mlajše rodove.

Na zboru so članom in nekaterim zaslužnim posameznikom podeljena priznanja in plakete OZ VVS in ZVVS.  Rodovskemu bataljonu  iz Vojašnice Murska Sobota je za dobro sodelovanje podeljen spominski tetraeder OZ VVS Gornja Radgona.

Po zaključku zbora se je druženje nadaljevalo še dolgo v noč ob dobri pijači in jedači domačinov Gostilne Šenekar. 

Foto: Dani Mauko

Foto: Zdravko Stolnik