Zbor veteranov v Spodnjih Ivanjcih

Člani združenja OZVVS Gornja Radgona smo se odzvali vabilu predsednika združenja Jožeta Makovca in se  pozno popoldne v soboto, 22. 2. 2014 sestali v gostišču ŠENEKAR v Spodnjih Ivanjcih. Bilo nas je nekaj čez 130. Soglasno smo potrdili predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev zbora veteranov, pozdrav predsednika in sprejem dnevnega reda.
 2. Izvolitev delovnega predsedstva.
 3. Izvolitev zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika, verifikacijske komisije.
 4. Poročilo verifikacijske komisije.
 5. Sprejem poslovnika o delu zbora veteranov.
 6. Poročilo predsednika o delu OZ VVS Gornja Radgona za leto 2013.
 7. Poročilo o finančnem poslovanju v letu 2013.
 8. Poročilo nadzornega odbora.
 9. Razprava po poročilih in sprejem poročil.
 10. Program dela OZ VVS Gornja Radgona za leto 2014.
 11. Predlog finančnega načrta za leto 2014.
 12. Sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2014.
 13. Določitev članarine za leto 2015.
 14. Določitev štirih delegatov za Zbor ZVV za Slovenijo.
 15. Podelitev članskih izkaznic, zahvalnih listin ZVVS in priznanj OZVVS Gornja Radgona.
 16. Vprašanja, pobude in predlogi članov združenja ter razno.

 

Zbor je vodil Dušan Zagorc, pomagala sta mu Martin Novak  in Andrej Rugole. Svečano  veteransko dejanje sta izvedla Nikolaj Brus in praporščak Matjaž Perša. Nato smo z enominutnim molkom počastili spomin na vse umrle člane, še posebej na štiri, ki so nas zapustili v času od zadnjega zbora do danes. To so: Janez Rauter, umrl 10. 5. 2013, pokopan  v G. Radgoni;  Marjan Hamler, umrl 4. 7. 2013, pokopan  v G. Radgoni;  Janez Klemenčič, umrl 14. 10. 2013, pokopan  v G. Radgoni in   Rudolf Koler, umrl 14. 2. 2014, pokopan v G. Radgoni.

Poročilo  o delu za leto 2013 je podal  predsednik združenja Jožef Makovec. Povedal je, da so bile vse naloge iz programa dela v letu 2013  realizirane. Ugotavljal pa je, da se  na aktivnosti, ki jo združenje izvaja prijavi in udeleži  vsekakor premalo število članov. Kljub temu, da smo v letu 2013 pridobili s strani Zveze veteranov in Občin manj finančnih sredstev,  smo uspeli program dela v celoti izpeljati in sicer: zbor veteranov, dan združenja,  tradicionalni pohod ob meji, nabavo veteranskih uniform, izlet v Mežico…

Finančno poročilo je podala Silva Kuzma in zbor seznanila, da je ostanek finančnih sredstev minimalen. Stanje in dobro poslovanje je potrdila v svojem poročilu član nadzornega odbora Milan Erdela.

Sledila je razprava v kateri so sodelovali:

 • Ladislav Lipič, predsednik zveze veteranov

Pove, da je izredno vesel, ko nas vidi  v takšnem številu prisotne, ugotavlja, da nas ukrepi, ki so proti nam še vedno bolj strnejo. Vesel je, da je naše združenje tako aktivno in med aktivnejšimi v Sloveniji. Finančno poročilo, oziroma sredstva niso to, kar lahko povečuje našo aktivnost, lahko je to naše lastno delo in kot vidimo te volje še nismo izgubili.

Odvijajo se posveti o delovanju in prispevku TO v procesu vojaškega osamosvajanja. Ti posveti se letos nadaljujejo na področju celotne severovzhodne pokrajine in seveda tudi v Pomurju. Naslednjo soboto bo posvet o veteranstvu, zavedamo se da se bo o tem govorilo v veteranskih in domoljubnih organizacijah. Želimo jasno povedati kaj veteran in vojni veteran predstavlja. Zelo pomembni so odnosi z lokalnimi skupnostmi in društvi. Zavedamo se, da čas v katerem smo ni radodaren z denarjem, zato županom vsa zahvala za razumevanje. Prepričan sem, da je sodelovanje z občinami zgledno, tudi v finančnem vidiku. Ne pričakujemo večjo udeležbo na finančnem nivoju države, kot je bila, program bomo vseeno realizirali. Prepoznavnost naše organizacije se je povečala, predvsem zaradi našega delovanja in nastopanja navzven.  Omeni tudi izjavo glede vojne 91 veleposlanika Amerike, veterani smo na to izjavo podali protest.

 • Anton Kampuš, župan Občine Gornja Radgona

Prisotne pozdravi v imenu Občine Gornja Radgona. Glede aktivnosti, organizacije Dneva združenja in pohoda  ob meji nam čestita in je ponosen na to. DAM_6873Ugotavlja, da je sodelovanje z drugimi danes vedno bolj pomembno, saj smo mi na podeželju in je združevanja potrebno vedno več. Tudi druženje danes je en svetel primer, ko se lahko družimo in pogovarjamo. Občina Gornja Radgona ima sama s sabo precej dela, vendar vam bo Občina Gornja Radgona še vedno stala ob strani.

 • Janez Rihtarič, župan Občine Radenci

DAM_6878Pozdravil je vse prisotne v imenu Občine Radenci. Pohvalil je delo združenja in povedal, da so  tisti, ki nas hočejo razbiti vojni dobičkarji. Zahvali se za vabilo in pove, da nam bo Občina Radenci koliko bo v njeni moči stala ob strani.

 •  
 • Anton Slana, župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

DAM_6881

Pozdravi vse prisotne v imenu občine in v njegovem imenu. Bistveno se mu zdi predvsem svečano dejanje. Vsak se mora postaviti zase, kot se je v letu 91 postavila Slovenija. To, da se veleposlanik tuje države vmešava v zgodovino druge države je nedopustno. Čestita vsem dobitnikom priznanj.

 • Ljubo Dražnik, predsednik OZVVS Lendava

DAM_6827Pozdravil je vse  prisotne tudi v imenu OZVVS M. Sobota in Ljutomer.  Veseli ga, da smo na dobri poti in da je naše delo opazno. Misli, da smo zelo enotni, tudi zaradi tega, ker se na Pokrajinskem odboru o vseh zadevah pogovorimo in uskladimo. Dobro je zato, ker smo potem enotni. Dogodki, ki so bili v Murski Soboti so pomenili vpliv politike v veteranske vrednote, v vojno 1991. Vsaka stranka ne more organizirati svoje druženje zato, da ga potem izkoristi v strankarske cilje.

 • Štefan Žalodec, predsednik Združenja vojaških starešin

DAM_6864

Čestita za uspešno izveden program v lanskem letu, pove, da je večina članov tudi članov njihovega združenja. Želi, da je naše sodelovanje takšno, kot do sedaj, oziroma, da se še izpopolnimo. Čestita vsem prejemnikom priznanj.

 • Iztok Rozin, predstavnik OZVVS Lenart

DSCN6884V imenu OZVVS Lenart se zahvaljuje za vabilo in pove, da se z veseljem udeležujejo naših prireditev. Čestita dobitnikom priznanj in zahval.

 Po razpravi je predsednik Jožef Makovec predstavil program dela za leto 2014. Pove, da je naša glavna naloga, da sprotno informiramo članstvo. Uradne ure za člane imamo vsako zadnjo sredo v mesecu med 15. in 17. uro. Apelira na člane, kateri imajo večje finančne težave naj dajo vlogo za enkratno denarno pomoč, saj ima Zveza v ta namen posebej rezervirana sredstva.  Meni, da kljub zmanjšanemu prilivu finančnih sredstev kot v preteklih letih, bomo glavne naloge iz programa dela realizirali. Za izvedbo nalog se bomo sprotno odločali glede na priliv finančnih sredstev.  

Kljub manjšim prilivom, ki jih predvidevamo za leto 2014 je soglasno sprejet sklep, da višina članarine ostane ista, to je 14 €.

Za zbor veteranov ZVVS so predlagani in potrjeni štirje kandidati: Jožef Makovec,  Dušan Zagorc, Milan Mulec in Daniel Mauko.

Sledila je podelitev članskih izkaznic, zahvalnih listin ZVVS in priznanj OZVVS Gornja Radgona . Članske izkaznice so prejeli štirje novi člani združenja. Zahvale  in priznanja so prejeli naslednji:

 • ZAHVALNO LISTINO OZ VVS: Radenska d.d. Radenci
 • ZAHVALA  OZ VVS: Izletniška turistična kmetija-Roškar, Lastomerci
 • PRIZNANJE  OZ VVS: Območno združenje vojaških starešin G..Radgona, RK Slovenije – območno združenje G. Radgona, Območno združenje borcev za vrednote NOB-G. Radgona, Policijsko veteransko društvo SEVER- OO G. Radgona, Prostovoljno gasilsko društvo G. Radgona, Prostovoljno gasilsko društvo Radenci-Borače, Zdravilišče Radenci d.o.o., Martin Novak, Matjaž Perša
 • SPOMINSKI  TETRAEDER ZVVS:  Občina Gornja Radgona
 • SPOMINSKA PLAKETA   ZVVS:     Občina Apače, Občina Sv. Jurij ob Ščavnici, Občina Radenci
 • ZAHVALNE LISTINE ZVVS:
 • Franc Zemljič,Silva Kuzma, Dušan Zagorc, Bojan Erlih, Daniel Mauko, Milan Mulec, Zvone Benko, Anton Pintarič

V sklopu zadnje točke dnevnega reda so podane naslednje informacije in pobude:

 • Iztok Rozin, predstavnik OZVVS Lenart je zbor seznanil, da bo njihov tradicionalni pohod organiziran na nivoju njihovega združenja, dne 7. junija v Benediktu. Vse prisotne vabi, da se pohoda udeležijo.
 • Zdravko Stolnik izpostavi problematiko zbiranja arhivskega gradiva vojne 91, ki je nekje v velikih garažah. Prosi vse prisotne, če imajo kakršnokoli gradivo iz osamosvojitvene vojne, da to dostavijo na sedež združenja.
 • Dušan Zagorc daje pobudo, da je 20. januar, ko se je ustanovilo naše združenje, dan združenja.

Po izčrpanem dnevnem redu je  predsednik delovnega predsedstva Dušan Zagorc  zaključil zbor veteranov.

Po zapisniku Kuzma Silve povzel in uredil Martin Novak

 

Galerija fotografij: