Zbor veteranov v Žibercih

V soboto 6.aprila.2013 smo se zbrali na letnem zboru veteranov v gostilni Kozel v Žibercih. Po uvodnem pozdravu predsednika združenja Jožefa Makovca, smo izbrali delovno predsedstvo. Zbor je vodil uspešno in profesionalno, tako kot zmeraj, Dušan Zagorc.

Svečano dejanje sta izvedla Niko Brus in Pintarič Anton. Seznanili smo se z letnim poročilom predsednika OZVVS G.Radgona, finančnim poročilom in poročilom nadzornega odbora. Razprave po poročilih ni bilo in sprejeti so v celoti. Sprejet je tudi program dela za leto 2013.

Zbora so se udeležili tudi predstavniki območnih združenj ZVVS iz Ljutomera, Murske Sobote, Lenarta in Lendave ter predstavnik pokrajinske organizacije Sever. Med gosti smo pogrešali župane vseh treh občin. Pozdravni govori gostov so bili namenjeni še k večjemu spodbujanju medsebojnega sodelovanja in aktualni politični ter gospodarski situaciji v Sloveniji.

Zbor se je strinjal s predlogom predsedstva, da članarina za leto 2013 znaša 14€.

Na zaključku, v zadnji točki so posamezni veterani ukazali na nepravičen odvzem dodatnega zdrastvenega zavarovanja, na nepravično dodeljevanje priznanj nekaterim prostovoljceem iz časa osamosvojitvene vojne in na neizplačila enkratne denarne pomoči.

Po uradnem delu je sledilo prijetno druženje ob pijači in odličnem “pasulju”, ki so gapripravili v gostilni Kozel.

Fotoalbum