Srečanje v Poljčah

POLJCE 2015 002V Poljčah v izobraževalnem centru pri Begunjah so se  dne 7. marca  2015 sestali predsedniki, podpredsedniki in sekretarji Območnih združenj  ZVVS. Obravnavali so realizacijo finančnega načrta za leto 2014, program dela ZVVS v letu 2015 in se pogovorili o aktualnih zadevah, ki se dogajajo  na zvezni ravni, kot tudi o ostalih aktualnih političnih dogodkih.

Poseben poudarek je bil na strokovnem predavanju dr. Prebiliča, ki nam je orisal projekt o Domoljubju, poznavanju domovine in s tem povezanimi temami, ki so ga v letu 2014 izvedli ZVVS, Osnovne in Srednje šole.

Posveta sta se udeležila predsednik in podpredsednik OZVVS Gornja Radgona ter kolegi iz Pomurja.

Besedilo  in foto: Niko Brus