Vabljeni na volilni zbor OZ VVS Gornja Radgona

ZVEZA VETERANOV  VOJNE ZA SLOVENIJO OBMOČNO ZDRUŽENJE  VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO GORNJA RADGONA Partizanska cesta 12, 9250 Gornja Radgona

ČLANICAM IN ČLANOM OBMOČNEGA ZDRUŽENJA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO GORNJA RADGONA

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 15. člena Pravil OZ VVS Gornja Radgona in na osnovi sklepa 36. seje Predsedstva OZ VVS Gornja Radgona, z dne 19. 2. 2019 sklicujem

volilni zbor veteranov Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona, ki bov petek, 22. marca 2019, ob 17.30, v Kongresni dvorani Hotela Radin v Radencih.

Za zbor veteranov predlagam naslednji DNEVNI RED:

 1. Otvoritev zbora veteranov, pozdrav predsednika in sprejem dnevnega reda
 2. Izvolitev tričlanskega delovnega predsedstva
 3. Sprejem dnevnega reda, izvolitev zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika in verifikacijske komisije
 4. Prihod praporščaka, svečano dejanje in podelitev priznanj

 5. Poročilo verifikacijske komisije
 6. Sprejem poslovnika o delu volilnega zbora veteranov
 7. Poročilo predsednika o delu OZ VVS Gornja Radgona za leto 2018
 8. Poročilo podpredsednika o finančnem poslovanju v letu 2018
 9. Poročilo nadzornega odbora in častnega razsodišča
 10. Razprava po poročilih, beseda gostom in sprejem poročil
 11. Razrešnica predsedstvu, nadzornemu odboru in častnemu razsodišču
 12. Volitve predsednika, podpredsednika, sekretarja, članov predsedstva,  članov nadzornega odbora in članov častnega razsodišča
 13. Program dela OZ VVS Gornja Radgona za leto 2019
 14. Predlog finančnega načrta za leto 2019
 15. Sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2019
 16. Določitev članarine za leto 2020
 17. Določitev delegatov za Zbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo
 18. Vprašanja, pobude in predlogi članov združenja ter razno

Prosim, da se zbora OZ VVS Gornja Radgona zanesljivo udeležite.

Na zboru lahko poravnate članarino za leto 2019! S seboj imejte UPN obrazec za plačilo članarine, ki ste ga prejeli po pošti. 

Z veteranskimi pozdravi.                                                               

Predsednik OZ VVS Gornja Radgona:

Nikolaj Brus

17. pohod spomina in prijateljstva v spomin Janeza Svetine

Ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarja 2019 je Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska organiziralo tradicionalni, 17. pohod spomina in prijateljstva v spomin Janeza Svetine (o. p.: 28. junija 1991 ob 11.38 je v središču mesta Gornja Radgona nasproti občinske zgradbe pod streli oklepnika ubit svetovni popotnik Janez Svetina, slovenski popotnik in psiholog, ki je bil prva civilna žrtev slovenske osamosvojitvene vojne. Pokosili so ga pokosili rafali iz mitraljeza) iz Radovljice, skozi Lesce, do najstarejšega Prešernovega spomenika v Sloveniji, na Bledu in dalje v Vrbo, katerega smo se ga udeležili tudi veterani Območnega združenja Gornja Radgona.

Pred sto leti: Mariborski ponedeljek se je končal v Radgoni

VEČER objavlja zanimiv in poučen članek dr. Elka Borka o dogodkih pred 100 leti za vzpostavitev štajerskega dela slovenske državne meje.

https://www.vecer.com/pred-sto-leti-mariborski-ponedeljek-se-je-koncal-v-radgoni-6659256

https://www.vecer.com/pred-sto-leti-mariborski-ponedeljek-se-je-koncal-v-radgoni-6659256

Odkritje spominske plošče “Hranili orožje” v Lastomercih

“Ni naključje, da smo se veterani OZ VVS Gornja Radgona prav danes ob prazniku Dneva samostojnosti in enotnosti odločili za odkritje te spominske plošče. Posebej še zato, ker je to eden od največjih praznikov, ko so nas v letu 1991 nekatere države sveta že priznale. Bili ste med tistimi, ki ste si takrat upali in imeli dovolj hrabrosti prevzeti odgovornost in breme za hrambo eksplozivnih sredstev po koncu Osamosvojitvene vojne 1991 od 05. julija naprej. Takrat mlada država še ni imela 100 % varnostnih zagotovil, še vedno je obstajala možnost za ponovno agresijo JLA na našo mlado domovino.
Prav v ta namen danes odkrivamo to lepo spominsko ploščo na vaši domačiji in bodite ponosni hranitelji le te in domoljubi kot do sedaj. Veterani vojne za Slovenijo iz Gornje Radgone smo vam hvaležni ter vas hkrati zadolžujemo, da skrbite zanjo kakor za takrat skrita eksplozivna sredstva, vendar z razliko, da jo ponosno pokažete vsem mimoidočim, še posebej mladim rodovom.
NAJ NE BO NIKOLI POZABLJENO !”

To je bil kratek nagovor predsednika Območnega združenja ZVVS Gornja Radgona Nikolaja Brusa ob odkritju

Radgonski veterani sprejeli vrh Generalštaba Slovenske vojske

Veterani vojne za Slovenijo, OZ VVS Gornja Radgona, katerih predsednik je Nikolaj Brus, že vsa leta dobro sodelujejo s Slovensko vojsko. Ob priliki strokovne ekskurzije okrog štirideset zaposlenih v Generalštabu Slovenske vojske z pred nedavnim izvoljeno novo načelnico, generalmajorko Alenko Ermenc ter še trije nekdanji načelniki GŠSV, generalmajorji Andrej Osterman, Radenčan Alan Geder in domačin Alojz Šteiner, so se odzvali povabilu predsedstva ter v zgradbi Radgonskega muzeja, v Špitalu prisostvovali predavanju majorja Zdravka Stolnika, aktivnega udeleženca vojnih dogajanj 1991, ki je izčrpno predstavil dogodke na področju sedanje Občine Radenci in Občine Gornja Radgona z ogledom filma