Predstavitev združenja

Kdo smo

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona je domoljubno, nepolitično, neprofitno in nevladno združenje, ki združuje vse udeleženke in udeležence priprav in vojne za Slovenijo iz občin Gornja RadgonaRadenciSveti Jurij ob Ščavnici in Apače, ne glede na njihova politična in nazorska prepričanja, ki so kot pripadniki ali kot prostovoljci aktivno sodelovali v pripravah ali neposredno obrambno zaščitnih aktivnostih v vojni za ohranitev samostojne in neodvisne Republike Slovenije v obdobju od 17. maja 1990 do 26. oktobra 1991.

Članstvo v Območnem združenju ne pomeni avtomatične pridobitve statusa vojnega veterana na podlagi določb Zakona o vojnih veteranih. Člani si ta status pridobijo v postopku pred Upravno enoto Gornja Radgona.

Območno združenje s svojim delovanjem pomaga članom pri uveljavljanju njihovih pravic na podlagi veteranske zakonodaje, spodbuja zbiranje gradiva, ki priča o pripravah in aktivnostih v vojni za Slovenijo. Med članstvom in širšo javnostjo ohranja zgodovinski spomin o pomembnosti osamosvojitvene vojne. Spodbuja športno in rekreativno dejavnost članov ter skrbi za druženje in ohranjanje prijateljskih med člani. Sodeluje s sorodnimi veteranskimi organizacijami ter z območnimi združenji ZVVS iz sosednjih občin.

Območno združenje je pravna oseba zasebnega prava in je vpisano v register društev pri Upravni enoti Gornja Radgona. Združenje in ima svoj sedež v Gornji Radgoni, Partizanska cesta 12 in je član Zveze veteranov vojne za Slovenijo s sedežem v Ljubljani, Rojčeva ulica 16. Deluje v skladu s Pravili drustva OZVVS Gornja Radgona.

Statistika članstva v združenju je naslednja:

 

Organi zbora veteranov

Kronologija do 20. obletnice