Hinku Režonji priznanje ZVVS

Zveza veteranov vojne za Slovenijo je izvedla 6. aprila 2019 glavni zbor, v eni izmed najmanjših zasavskih občin, v Delavskem domu v Hrastniku. Slavnostni del se je pričel s prihodom praporščakov ZVVS (s praporom ZVVS PO Pomurje je bil prisoten praporščak Matjaž Perša) ob igranju koračnice kvinteta godbenikov Rudarske godbe Hrastnik.

  Zbor so s svojo udeležbo počastili minister za obrambo RS Karl Erjavec, ki je bil tudi slavnostni govornik, župan občine Hrastnik Marko Funkl, podžupanja občine Trbovlje Maja Krajnik, predsednik ZSČ in predsedujoči KODVOS dr. Alojz Šteiner, predsednik ZPVD Sever dr. Tomaž Čas, predsednik ZDVIS Janez Podržaj, predsednica ZD GM Lučka Lazarev Šerbec, predstavnik Društva TIGR Bogo Šest, predstavnik Poveljstva sil SV Roman Anžič… Predsednik ZVVS generalmajor Ladislav Lipič se je v imenu predsedstva ZVVS s podelitvijo zahvalnih listin zahvalil izdajateljem številnih zbornikov, biltenov, brošur, ki so bile izdane ob 50-letnici ustanovitve TO, obletnicah delovanja OZVVS, obletnicah pohodov. Listine so prejeli: Državni svet RS, ZSČ, ZPVD Sever, PO Pomurje (dr. Alojz Šteiner ter Branko Bratkovič), PO Notranjska in PO Južnoprimorska, PO Dolenjska, PVD Sever Maribor, Vojaški muzej SV, PO Gorenjska, OZVVS Zgornja Gorenjska, OZVVS Gornje Posočje, OZVVS Krasa in Brkinov Sežana, OZVVS Kamnik-Komenda, PO Posavje, OZVVS Bela Krajina, OZVVS Slovenska Istra in PVD Sever za Primorsko in Notranjsko, OZVVS Spodnje Savinjske doline, ob koncu mandatov predsednikov PO pa sta priznanji prejela dosedanja predsednika PO Pomurje Branko Bratkovič in PO Posavje Rudi Smodič.
  Podeljena so bila tudi priznanja Red III., II. in I. stopnje in plakete ZVVS najzaslužnejšim članom, ki so s svojim delom doprinesli k boljšemu delovanju Zveze veteranov. Iz OZVVS Gornja Radgona je Zlato plaketo prejel Hinko Režonja.

  V nadaljevanju, v delovnem delu, po izvedenem veteranskem dejanju zveznega praporščaka Dominika Grmeka kje smo na glavnem zboru zastopali OZVVS Gornja Radgona delegati, predsednik Nikolaj Brus, podpredsednik Milan Kuzmič ter član predsedstva Dani Mauko, je
zbor obravnaval in potrdil: Poslovnik o delu GZ ZVVS, Poročilo o delu ZVVS in organov Predsedstva, Finančno poročilo, Poročilo Nadzornega odbora, Poročilo Častnega razsodišča za leto 2018, Program dela za leto 2019 in leto 2020, Finančni načrt za leto 2019, spremembe in dopolnitve statuta ZVVS.
  Sprejeta je bila posebna izjava za javnost, v kateri se izpostavlja in javno opozarja na vse pogostejše pojave fašizma, neonacizma, rasne nestrpnosti, sovražnega govora in ksenofobije. Zveza veteranov vojne za Slovenijo kot nevladna veteranska in domoljubna organizacija civilne družbe, ki šteje preko 24-tisoč članov, vse te pojave odločno obsoja, saj se zavzema za strpnost, resnicoljubnost, sožitje in sodelovanje med narodi in državami ter za demokratični dialog o vseh odprtih vprašanjih in problemih sodobne družbe, spoštovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki morajo veljati v sleherni demokratični državi in družbi.

  Predsednik generalmajor Ladislav Lipič se je ob sklenitvi še posebej zahvalil OZVVS Zasavje za gostoljubje in pomoč pri organizaciji glavnega zbora, delovnemu predsedstvu in organom glavnega zbora za dobro izvedbo ter zbranim zaželel srečno vrnitev domov.

 

Besedilo, posnetek: Dani Mauko