Predstavitev zbornika TO Pomurja v procesu osamosvajanja – GRUM

Območno združenje vojnih veteranov, Območno združenje slovenskih častnikov, Mladinski center in KUD Zrak Gornja Radgona so v prostorih mladinskega centra organizirali predstavitev zbornika z naslovom »Vloga Teritorialne obrambe (TO) Pomurja v procesu osamosvajanja« ter prikaz dokumentarnega filma »Grum Gornja Radgona-uporno mesto«.
Po prihodu praporščakov OZ VVS Gornja Radgona (praporščak Matjaž Perša) in OZČ Gornja Radgona ter pozdravnem nagovoru organizatorja in pobudnika srečanja, predsednika UO za izdajo zbornika Nikolaja Brusa, tudi predsednika OZ VVS Gornja Radgona je le-ta dejal, da so želeli dogodke iz osamosvojitvene vojne 1991, ki so se dogajali v Pomurju ohraniti, da se ne bi pozabili, mladim ter vsem, ki so v tem procesu sodelovali prikazati objektiven pogled na tiste čase, hkrati pa gre tudi za zgodovinski prikaz podprt z dokumenti na čemer lahko temelji nadaljnje proučevanje in dopolnjevanje dogajanja. Uvodoma je predstavil predavatelja, glavnega urednika knjige, upokojenega generalmajorja dr. Alojza Šteinerja, ki živi v Murski Soboti, drugače je ponosni domačin iz Janžev Vrha. V TO se je vključil leta 1978 kot rezervni podporočnik s končano oficirsko šolo v Bileči. Leta 1979 se je zaposlil v OŠTO Gornja Radgona, v vojaški službi v TO in SV je opravljal različne štabne in poveljniške dolžnosti, je eden od organizatorjev MSNZ pred vojno v Pomurju. V osamosvojitveni vojni 1991 je bil kot kapetan 1. razreda načelnik štaba in istočasno namestnik komandanta 7. PŠTO Maribor, ki ga je vodil Vladimir Miloševič.
Od maja 2009 do februarja 2012 je bil generalmajor Štiener načelnik GŠSV, vojaško kariero je zaključil leta 2014 kot obrambni predstavnik Slovenije pri OVSE na Dunaju, je nosilec bojnega znaka Gornja Radgona in spominskega bojnega znaka Radenci 1991, sedaj predsednik ZSČ Slovenije.
Dr. Alojz Šteiner je v nadaljevanju povedal, da je bilo v knjigo vloženega veliko truda in sistematičnega dela, ki je dalo zborniku določeno zgodovinsko težo saj je preveril vse podatke, fotografije in dokumente, ki jih je tudi sam pridobil. Predstavil je nastajanje Zbornika, ki je tiskan v nakladi 1200 izvodov pri založbi Arma v Lendavi, obsega 361 strani, razdeljen je na štiri dele, napisalo ga je 25 avtorjev z 22. prispevki, ki ne opisujejo samo vojaško-varnostnega in vojaško zgodovinskega vidika. Dopolnjeni so tudi pogledi udeležencev iz civilnega- političnega, medijskega in zdravstvenega področja. Težišče je vsekakor na teritorialni obrambi in njeni vlogi v osamosvojitveni vojni pa tudi na posebni poti njene preobrazbe v prelomnih časih. Pri urejanju je imel večkrat občutek kot, da še vedno podoživlja vojno dogajanje, ponosen pa je, ker so avtorji zapisali kaj se je dogajalo zato, da se ne bi pozabilo.
Predsednik Brus je predstavil tudi naslednjega predavatelja, majorja Zdravka Stolnika iz Vidma ob Ščavnici, danes Radgončana, ki je leta 1971 končal šolo za rezervne oficirje v Bileči, v TO bil zaposlen od 1976 do 1984, zadnjih 6 let kot komandant TO še takrat skupne Občine Gornja Radgona.
Med agresijo JLA se je javil kot prostovoljec in se vključil v obrambne aktivnosti proti oklepni enoti polkovnika Popova ter 29. junija 1991 prevzel poveljevanje nad skupino prostovoljcev, za tem pa prevzame dolžnost častnika za povezavo v Gornji Radgoni. Do 4. julija je opravljal naloge izvidovanja, organiziranja oviranja in posredovanja v spornih dogovorih s polkovnikom Popovom in odpuščen iz TO, prevzel in vodil pa je izpostavljeno poveljniško mesto v Gornji Radgoni. Je nosilec bojnega znaka Gornja Radgona in Zlatega znaka General Maistra z meči.
Za OZ VVS Gornja Radgona z vso odgovornostjo opravlja naloge informatorja in predavatelja o dogodkih pred in med Osamosvojitveno vojno 1991 na OŠ in drugih ustanovah v UE Gornja Radgona ter ob raznih obiskih je še povedal Nikolaj ter predal besedo Zdravku, ki je med predstavitvijo dokumentarnega filma izčrpno spregovoril o takratnih dogodkih v Radencih vse do Gornje Radgone. Dejal je, da v Gornji Radgoni orožje ni bilo odvzeto ampak samo skladiščeno po vojaških pravilih in je bilo ves čas dostopno ter odpeljano na različne lokacije. Čeprav je vojna trajala samo deset dni smo imeli srečo, da niso nekaterim popustile strasti drugače bi verjetno bilo vse drugače je svoje izvajanje zaključil major Zdravko.
Izmed številnih prisotnih, v glavnem udeležencev osamosvojitvene vojne (polkovnik Ljubo Dražnik, slovenski častnik in veteran vojne za Slovenijo, Štefan Žalodec, predsednik OZ ZSČ Gornja Radgona, polkovnik Miran Fišer…), žal med njimi ni bilo nič mladih katerim je bilo predavanje tudi namenjeno, je predsednik ZVVS, generalmajor Ladislav Lipič povedal, da je Zbornik tretja vojaško zgodovinska publikacija Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Prvi je bil izdan pri ZVVS, drugi pri PO ZVSS Dolenjska a vsi opisujejo dogodke iz časov vojne za Slovenijo ter bodo istočasno lahko služili kot pripomoček profesorjem zgodovine v osnovnih in srednjih šolah.

Besedilo, posnetek: Dani Mauko

Fotogalerija: https://goo.gl/photos/wd2839fy4monducs7