Tag Archives: zbor

Zbor veteranov v Žibercih

V soboto 6.aprila.2013 smo se zbrali na letnem zboru veteranov v gostilni Kozel v Žibercih. Po uvodnem pozdravu predsednika združenja Jožefa Makovca, smo izbrali delovno predsedstvo. Zbor je vodil uspešno in profesionalno, tako kot zmeraj, Dušan Zagorc.

Svečano dejanje sta izvedla Niko Brus in Pintarič Anton. Seznanili smo se z letnim poročilom predsednika OZVVS G.Radgona, finančnim poročilom in poročilom nadzornega odbora. Razprave po poročilih ni bilo in sprejeti so v celoti. Sprejet je tudi program dela za leto 2013.

Zbora so se udeležili tudi predstavniki območnih združenj ZVVS iz Ljutomera, Murske Sobote, Lenarta in Lendave ter predstavnik pokrajinske organizacije Sever. Med gosti smo pogrešali župane vseh treh občin. Pozdravni govori gostov so bili namenjeni še k večjemu spodbujanju medsebojnega sodelovanja in aktualni politični ter gospodarski situaciji v Sloveniji.

Zbor se je strinjal s predlogom predsedstva, da članarina za leto 2013 znaša 14€.

Na zaključku, v zadnji točki so posamezni veterani ukazali na nepravičen odvzem dodatnega zdrastvenega zavarovanja, na nepravično dodeljevanje priznanj nekaterim prostovoljceem iz časa osamosvojitvene vojne in na neizplačila enkratne denarne pomoči.

Po uradnem delu je sledilo prijetno druženje ob pijači in odličnem “pasulju”, ki so gapripravili v gostilni Kozel.

Fotoalbum

Zbor veteranov OO VZZS Gornja Radgona

V soboto 3.3.2012 smo se zbrali na letnem zboru veteranov v gostilni “Pri Maji” v Jamni. Po uvodnem pozdravu predsednika združenja Jožefa Makovca in veličastno izvedenem častnem veteranskem dejanju, smo izbrali delovno predsedstvo. Zbor je vodil in uspešno debitiral Andrej Rugole. Seznanili smo se z letnim poročilom predsednika OZVVS G.Radgona, finančnim poročilom in poročilom nadzornega odbora. Razprave po poročilih ni bilo in sprejti so v celoti. Sprejeti so tudi program dela za leto 2012, finančni načrt za leto 2012 in Pravilnik o priznanjih, znakih in kovancih ZVVS. Zbora so se udeležili tudi predstavniki območnih združenj ZVVS iz Ljutomera, Murske Sobote, Lenarta in Lendave, župan občine Sveti jurij ob Ščavnici, predstavnica občine Gornja Radgona, predsednik OZVS Gornja Radgona. Razprave, ki so sledile so bile aktualne in konstruktivne.Za izdvojiti sta predvsem dve. Prvo, da je nujno potrebno čimprej urediti zbornik dogodkov vojnih dogajan v Gornji Radgioni v letu 1991 in drugo, da je v naših šolah premalo zastopano domolubje in zavest o osamosvojitveni vojni.

Zbor se je strinjal s predlogom predsedstva, da članarina ostane še nadalje enaka dosedanji.

Na zaključku je prebrana izjava za javnost v kateri Predsedstvo OZVVS Gornja Radgona opozarja na netočen in zavajajoč prikaz deleža delovanja teritorijalne obrambe, ki je prikazan v dokumentarnem filmu RADGONA 1991, s podnaslovom Osamosvojitvena vojna v Pomurju. Posnel ga je Zavod Sončnica. Izjavo je podprl celoten zbor.

Po uradnem delu je sledilo prijetno druženje ob dobrem prigrizku in pijači.

Fotoalbum: Dani Zapisal: Martin