Volilni zbor v Hotelu Radin

V petek 22. marca se je na povabilo predsednika OZ VVS Gornja Radgona Nikolaja Brusa zbralo v Radencih 120 veteranov in gostov. Ob 17. 30 uri se je s slavnostnim prihodom praporja, ki ga je ob strumni koračnici prinesel praporščak Matjaža Perša, pričel volilni zbor članov združenja. Po pozdravnem nagovoru predsednika je izvoljeno delovno predsedstvo, ki je v nadaljevanju izpeljalo volilni zbor. Zbor je vodil Dušan Zagorc. Po himni sta predsednik in praporščak izvedla častno veteransko dejanje, nakar so podeljena priznanja. S tem se je prvi, svečani del zbora končal.

Sledilo je branje poročil o delovanju združenja v preteklem obdobju, finančnega poročila, poročila nadzornega organa in častnega razsodišča. Vsa poročila so bila sprejeta brez pripomb. Zbor je sprejel razrešnico vseh organov združenja z ugotovitvijo, da je delo predsedstva, nadzornega organa in častnega razsodišča potekalo v preteklem štiri letnem obdobju uspešno. Sledile so volitve. Za predsednika združenja je ponovno izvoljen Nikolaj Brus, za podpredsednika Milan Kuzmič. Novi člani predsedstva so: Alojz Bauman, Miloš Dumič, Helena Ivanek, Milan Kaučič, Anton Kreft, Jožef Makovec, Dani Mauko, Matjaž Perša, Boris Pučko, Andrej Rugole, Dušan Zagorc. V nadzorni odbor so izvoljeni: Milan Erdela, Ida Pintarič, Vincenc Bratuša, in v častno razsodišče: Marjan Neuvirt, dr. Marija Kuzma in Hinko Režonja. Po podanem predlogu dela za leto 2019 in pregledu finančnega načrta za leto 2019 so spregovorili še gostje. V glavnem so izpostavljali dobro delo in sodelovanje v preteklem obdobju in si zaželeli takšnega sodelovanja tudi v naprej z novim predsedstvom. Nekateri gostje so se dotaknili aktualnih dogajanj, tudi predstavitve knjige z naslovom “Kriminalni temelji teritorialne obrambe in NLB” , ki je bila predstavljena prejšnji dan v Radencih. Poudarjali so predvsem strpnost in izogibanje ekstremizmom najsi bodo levo ali desno usmerjeni.

Zbor je trajal nekaj več kot dve uri. Sledilo je prijetno druženje v restavraciji Hotela Radin.