22. spominski pohod ob meji – »Spoštujmo svojo državo in ljubimo svojo domovino«

Gornja Radgona

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo - OZ VVS je s soorganizatorji Območnega združenja Slovenskih častnikov - OZSČ, Združenja borcev za vrednote NOB Gornja Radgona in Policijskega veteranskega društva »Sever« za Pomurje, pododbor Gornja Radgona 3. julija 2023, na dan, ko je leta 1991 odpeljal še zadnji tank okupatorske vojske JLA iz Gornje Radgone, organiziralo 22. spominski pohod ob meji.

  Pri spominskem parku osamosvojitvene vojne 1991 v Radencih sta po položitvi ikebane (Igor Plohl-»Sever«, Nikolaj Brus-častni predsednik OZ VVS Gornja Radgona) in prižigu sveče (Marija Gaube) pri obeležju Alojzu Gaubetu, civilni žrtvi vojne za Slovenijo ob postrojenju praporščakov, ki jim je poveljeval praporščak ZVVS PO Pomurje Matjaž Perša, zbrane nagovoril predsednik OZ VVS Gornja Radgona Jani Kosi, ki je spomnil na dogodke pred 32. leti, nato se je okrog šestdeset pohodnikov podalo na pot ob reki Muri proti Gornji Radgoni do Spominskega obeležja »Nikoli več« na Maistrovem trgu kjer sta sekretar OZ VVS Gornja Radgona Milan Kuzmič in predsednica »Sever« Milena Kovačič ob postrojenju praporščakov veteranskih in domoljubnih organizacij, ki jim je poveljeval zvezni praporščak ZVVS Dominik Grmek, položila lovorjev venec, županja Urška Mauko Tuš je spregovorila o dogodkih, ki so potekali leta 1991 na območju Gornje Radgone. Slavnostni govornik, predsednik ZVVS, upokojeni generalmajor Ladislav Lipič je med drugim povedal, da je Slovenija svojo samostojnost dosegla s pravnimi, političnimi, informacijskimi sredstvi in z oboroženim bojem. »Danes smo tu zbrani tudi ljudje, ki smo dolga leta sodelovali v procesih izgradnje svojih lastnih obrambnih sil. Zelo poenostavljeno bi lahko rekli, da smo se učili z orožjem braniti svojo domovino. In smo se ne samo naučili, ampak tudi usposobili in izurili. Učili in urili smo tudi druge, našo rezervno sestavo, ki so to znanje in usposobljenost tudi učinkovito izkoristili, saj je bila leta 1991 usoda države tudi v njihovih rokah. Naučili in izurili smo se tudi v sodelovanju z drugo komponento obrambnih sil, z milico, ki je ob svojih vsakodnevnih varnostnih nalogah v vojni za Slovenijo izvajala tudi oboroženi boj. Zato je govoriti o nekakšni diskontinuiteti popolnoma neumestno in tudi žaljivo do pripadnikov TO in milice. Še bolj pa je s stališča narodove zavesti odrekanje kontinuitete kratkovidno dejanje in do obisti žaljivo do vseh, ki so se skozi zgodovino trudili za narodovo samobitnost in so mnogi zanjo dali tudi svoja življenja«. Govornik je ocenil, da je ravno Gornja Radgona, ki je v svoji zgodovini doživela in preživela lepe, pa tudi težke trenutke, pravi kraj za poziv najbolj odgovornim v naši državi, da v interesu resnice o osamosvojitvi Slovenije oblikuje zgodovinsko komisijo, ki naj na podlagi dokumentarnega in arhivskega materiala spiše celovit dokument o slovenskem osamosvajanju v vseh njegovih razsežnostih. Izročilo zanamcem bi si to gotovo zaslužilo, saj se vojni veterani zavzemamo za pravico, resnico in sožitje med ljudmi…Hvala, »Spoštujmo svojo državo in ljubimo svojo domovino« je še povedal (aplavz), moderator pri obeh obeležjih, Dušan Zagorc pa je nato zbrane povabil na družabno srečanje v Dom gasilcev in CZ.

Besedilo, posnetki: Dani Mauko