Memorial Franca Zemljiča v ribolovu s plovcem v organizaciji OZVVS Gornja Radgona

Segovci

V ribniku Andreasa Kardinara v Segovcih je v organizaciji OZVVS Gornja Radgona potekal 1. Memorial Franca Zemljiča v ribolovu s plovcem. Sedemnajst tekmovalcev, članov združenja je tekmovalo v skladu s Pravilnikom o tekmovanjih v športnem ribolovu s plovcem, upoštevajočvsa pravila NIJZ v danih razmerah. Po štirih urah ribolova je sledilo tehtanje ulova-skupen ulov kar 192,505 kg. Član predsedstva Andrej Rugole je zbranim med drugim povedal:

»Franca Zemljiča je poznalo mnogo ljudi, predvsem po imenu Franček ali Irglov Franček iz Črešnjevec. Sodelavca sva postala meseca maja, leta 1978 na takratnem občinskem štabu za TO v občini Gornja Radgona. Bil je vesele narave, nasmejan in zmeraj dobre volje. Izžareval je neko pozitivno energijo, ki je ugodno vplivala na vse nas. Imel je tudi nekaj prednosti v specifičnem delovnem okolju saj je končal podoficirsko šolo. Moram povedati , da je bil pošten, odkritosrčen in dober sodelavec, kakršnega si lahko le želimo. Skrbno je opravljal in vodil operativne evidence MTS ter zagotavljal številna in različna MS predvsem za potrebe usposabljanj enot, kakor tudi rednega dela štaba. Ker nas je bilo na štabu zaposlenih samo pet, smo si medsebojno pomagali in velikokrat delali tudi izven rednega delovnega časa, vse dokler delo ni bilo opravljeno…Ker je bil OŠTO v letu 1991 prestrukturiran je Franček skoraj kot edini ostal iz stalne sestave v Gornji Radgoni. Poznal je razmere v občini, teren z položaji in obrambni načrt občine. Med vojno je odigral veliko vlogo pri povezovanju enot TO in bil v pomoč poveljujočemu poveljniku TO. Za svoja dejanja v osamosvojitvenem procesu je bil odlikovan s srebrnim znakom Generala Maistra z meči. Po osamosvojitvi je postal prvi predsednik Zveze vojnih veteranov OZ G. Radgona ter kasneje imenovan za častnega predsednika. Žal se je kruta usoda in bolezen prehitro poigrala z življenjem našega Frančeka. Ostal nam bo še dolgo v najlepšem spominu«, je še povedal Andrej.

Tekmovanje je potekalo v odsotnosti predsednika združenja Nikolaja Brusa, ki je podal predlog, da bi organizirali Memorial v spomin na pokojnega Franca. Vodja tekmovanja Matjaž Perša, podpredsednik združenja Milan Kuzmič ter Frančkova soproga Anica so nato podelili vsem sodelujočim spominske medalje, najboljšim tekmovalcem pa lične pokale za dober ulov. Tretje mesto je zasedel Bojan Horvat - 20,930 kg rib, drugo mesto Leon Varga - 24,210 kg in prvo mesto Andreas Kardinar - 27,750 kg, ki je prejel tudi prehodni pokal Memoriala Franca Zemljiča.

Sledilo je družabno srečanje.

 

Besedilo, posnetek: Dani Mauko

 

Dani Mauko