Odkritje spominskih plošč

Gornja Radgona

Predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona, OZ VVS Nikolaj Brus, je dan pred praznikom Dneva suverenosti RS pri domačiji Jožeta Totha v Očeslavcih 22 povedal, da združenje tudi letos nadaljuje s postavitvijo spominskih plošč »Hranili orožje« na lokacijah, ki so jih takratni poveljujoči iz OŠTO Gornja Radgona načrtno izbrali. Tehtno in povsem v popolni tajnosti so v Upravni enoti Gornja Radgona določili preko 30 tajnih skladišč. Zaupanje v človeka, domoljuba, ki z vso odgovornostjo v svojem imenu in v imenu družine sprejme odločitev za to tajno nalogo, je največja vrednota.

Spregovoril je o pomembnih podatkih, ki govorijo o domoljubih in njihovih dejanjih v obeh mejnikih Slovenske zgodovine-NOB 1941-1945 in Osamosvojitveni vojni 1991.

Pri domačiji Jožeta Totha, Dragotovega očeta so se že leta 1943 začeli zbirati partizani, največ pa se je tu zadrževal Janko Jurkovič-Jovo iz Turjancev, po poklicu odvetnik, ki se je že leta 1941 vključil v NOB. Okrog sebe je zbral mlade fante domoljube, Alojza Horvata, Cirila Grosičarja, Milana Streicharja ter jih vpeljal v sodelovanje pri sabotažnih akcijah.

Jeseni 1944 so Vlasovci zajeli partizanko Miro, ki je s prisilo pričela z izdajami posameznikov aktivistov NOB. Izdala je postojanko na tem mestu in 11.aprila 1945 je okrog 50 Vlasovcev obkolilo mlin, kjer se je nahajal Janko Jurkovič - Jovo, ki so ga smrtno ranili, gospodarja Jožeta odvedli v zapor v Ljutomeru, nato v Radvanje ter ga kot talca ustrelili, gospodinjo pa odpeljali v koncentracijsko taborišče in domačijo popolnoma izropali.

Ob slovesnosti je še posebej poudaril domoljubno noto celotne družine Tothovih, Dragota in Lojzke, ki so se med  Osamosvojitveno vojno 1991 odločili za hrambo orožja in minsko-eksplozivnih sredstev. V zahvalo za pogumno dejanje sta Dragotova (zaradi bolezni ni bil prisoten) soproga in Brus odkrila spominsko ploščo "Hranili orožje", predsednik pa je Lojzki predal še zastavo Republike Slovenije, z željo, da jo obeša ob Državnih praznikih.

Tudi pri hiši družine Zamuda Jožeta in Marije v Račkem vrhu 2 se je hranilo orožje od 24. do 28.junija 1991. Na svečanem dogodku je Brus povedal, da danes 24. oktobra 2019 po 28. letih dan pred proslavo Dneva suverenosti RS, ki jo bosta organizirali ZVVS in ZSČ v Vrhniki in se je bodo udeležili tudi člani iz Upravne enote Gornja Radgona.

  Ob domačiji si je dom zgradila hčerka Jožica, ki se je skupaj s predsedstvom OZ VVS Gornja Radgona odločila, da v spomin na takratne dogodke postavimo spominsko ploščo na pročelju  hiše,  je bila že od nekdaj gostilna in trgovina. Med agresijo na Slovenijo je tukaj bila nastanjena ena od enot TO Gornja Radgona. Tu se je kuhala prehrana, iz trgovine, ki jo je imel v najemu danes že  pokojni Vake Edi s soprogo, je potekala oskrba enot TO na terenu s predmeti za osebni higieno, oblačili ter tobačnimi izdelki… Po pripovedovanju Jožicine mame so ne more spomniti zakaj je ob preletu aviona JA med vojno bilo na bližnjo njivo izstreljenih nekaj rafalov, pa tudi med NOB, ko je na domačiji še živela babica Ivana Magdič so mamo Marijo izselili v delovni logor v Avstrijo, od koder ji je s pomočjo in z opozorilom visokega častnika enote  SS, da bo vojna za Tretji Rajh izgubljena, uspelo pobegniti ob koncu leta 1944. Torej so tudi v tistih prelomnih časih bili na nasprotni strani nekateri dobri ljudje.

V spomin na takratne dogodke so na pročelju hiše namestili spominsko ploščo. Ob odkritju je Brus še posebej poudaril domoljubje. "Plošča naj bo v ponos družini ter opomin, da so vojne velik nesmisel, mir pa največja vrednota človeštva",  je še dejal ter se zahvalil prisotnim delegacijam  OZ VVS Gornja Radgona, PVD Sever-pododboru Gornja Radgona, OZSČ Gornja Radgona, KO združenja borcev za vrednote NOB Gornja Radgona Radenci - Radgona, predstavnikom KS Spodnji Ivanjci ter vsem ostalim prisotnim.

Poseben pozdrav je predsednik Brus namenil vsem prisotnim praporščakom, še posebej poveljujočemu nosilcu prapora OZ VVS Gornja Radgona, Matjažu Perši.

Posnetki, besedilo: Dani Mauko

Fotogalerija