Odkritje spominskih plošč "Hranili orožje 1991" v občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Sveti Jurij ob Ščavnici

Območno združenje ZVVS Gornja Radgona je v skladu s letnim programom dela v zadnji predprazničnih decembrskih dnevih 22. 12. 2023 organiziralo odkritje dveh spominskih plošč "Hranili orožje 1991".  Obe plošči sta postavljeni v občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Prva spominska plošča je postavljena na pročelju zgradbe Lovskega društva »Videm ob Ščavnici« v Blagušu 27 in druga v hodniški veži Oljarne  Kocbek v kraju Stara gora 1a. Obe plošči sta postavljeni na mestih, kjer je Teritorialna obramba  med osamosvojitveno vojno 1991 hranila orožje in minsko-eksplozivna sredstva.  Gre za tvegane odločitve v takratnem vojnem obdobju, ki v današnjem času morajo ostati v našem trajnem spominu še posebej pa našim mlajšim rodovom. Lovski družini »Videm ob Ščavnici« in domačiji Kocbek za to hrabro dejanje lahko izrečemo le »Iskreno hvala in naj ne bo nikoli pozabljeno.«  

Odkritja obeh plošč so se udeležile delegacije  OZ VVS Gornja Radgona, PVD Sever – Pomurje,  OZSČ Gornja Radgona, Andrej Verzel župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Marko Kraner ravnatelj OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici s učenkama, ki sta izpeljali krajši kulturni program in s strani domačinov delegacija Lovske družine »Videm ob Ščavnici« ter domačini Oljarne Kocbek. Odkritje plošč je z domačini opravil Jani Kosi predsednik OZ VVS Gornja Radgona.

Besedilo in video zapis: Martin Novak
Foto: Dani Mauko