Odkritje spominskih plošč "Hranili orožje"

Gornja Radgona

V zadnjih predprazničnih dnevih pred Božičem in  Dnevom samostojnosti ter enotnosti je OZ VVS Gornja Radgona izpeljala svojo zadnjo letošnjo aktivnost - odkritje dveh spominskih plošč "Hranili orožje".  Prva spominska plošča je odkrita na domačiji Mlinaričevih in Domanjkovih v Črešnjevcih 8, kjer je TO Gornja Radgona hranila orožje in minsko-eksplozivna sredstva od 5. julija do 17. julija 1991. To odločitev sta sprejela sedaj že pokojna Marija in Alojz Kežman, takoj po vojnih spopadi v mestu Gornja Radgona v času, ko še ni bilo zagotovila, da se agresija jugoslovanske vojske ne ponovi. Druga spominska plošča je odkrita na domačiji Vogrinčevih v Policah 121, kjer se je orožje hranilo od. 2. julija do 17. julija 1991. Odločitev o skladiščenju sta sprejela lastnika domačije Marta in Drago Vogrinec. Za obe domačiji ta hrabra in tvegana odločitev, ki je izvedena takrat v najstrožji tajnosti, ni bila enostavna. V obeh družinah so se takrat nahajali majhni otroci, zaradi česar je za tovrstno  odločitev bila potrebna še večja hrabrost. Nikolaj Brus, predsednik OZ VVS Gornja Radgona se je obema družinama zahvalil za to odgovorno domoljubno dejanje in doprinos k obrambi naše domovine. Oba lastnika domačij sta ob tej priložnosti prejela spominski medalji ob 30-letnici samostojne in neodvisne države Republike Slovenije in zbornika "Vloga TO Pomurja v procesu osamosvajanja".

Odkritja spominskih plošč se je udeležila Urška Mauko Tuš, županja Občine Gornja Radgona, delegacije Območnega združenja slovenskih časnikov Gornja Radgona, Policijskega veteranskega društva Sever Pomurje in  Območnega združenja ZVVS Gornja Radgona.

"Naj ne bo pozabljeno!"

Besedilo: Martin Novak 
Foto: Dani Mauko in Martin Novak