Pismo Ladislava Lipiča predsednika ZVVS

Ljubljana

Spoštovani podpredsedniki in člani predsedstva ZVVS, predsedniki in podpredsedniki ter sekretarji OZVVS, spoštovani predsedniki delovnih teles ZVVS, drage vojne veteranke in vojni veterani!

 

Minilo je leto 2022, polno številnih dogodkov, katere ste organizirali in tako nadaljevali uresničevanje našega temeljnega poslanstva - ohranjanje spomina na uporništvo slovenskega naroda in še posebej na obdobje osamosvajanja Slovenije in osamosvojitvene vojne. Tudi na ravni Republike Slovenije smo tako samostojno kot v sodelovanju z Zvezo policijskih veteranskih društev Sever in Zvezo borcev za vrednote NOB ter Zvezo slovenskih častnikov organizirali slovesnosti in druženje z enakimi cilji. In pri vseh izvedenih slovesnostih in srečanjih na vseh ravneh nam je stala ob strani in pomagala Slovenska vojska ter Ministrstvo za obrambo z novo organizacijsko enoto, Upravo za vojaško dediščino.

V posebnem pismu ob začetku minulega leta sem vam natančno opisal celoten proces, kako je prišlo do priprave predloga za podelitev spominske medalje vsem, ki so sodelovali v pripravah na vojno in v vojni za Slovenijo, ne glede, ali so člani katere od veteranskih organizacij in tudi če nimajo statusa vojnega veterana. Medalje so sicer bile naročene, izdelane in del teh tudi podeljene članom naših organizacij. Vendar bistveno ožjemu krogu oseb, kot smo predlagali. Zamujeno je bilo eno leto, za nekatere, ki spominskih medalj še niso podelili, pa še več. So pa medalje prejeli tudi posamezniki, ki ne v osamosvojitveni vojni in ne v pripravah nanjo niso sodelovali, kar je za vse tiste, ki so našo osamosvojitev branili z orožjem, ponižujoče. Kljub temu bo v vseh tistih OZVVS, kjer spominske medalje niso bile podeljene, to potrebno storiti v letošnjem letu na način, s katerim kažemo naše spoštovanje do vseh, ki so v osamosvojitvenih dejanjih tudi sodelovali.

Skratka, z gotovostjo lahko trdim, da smo bili v minulem letu uspešni, saj smo izvedli številne aktivnosti ter tako zaključili še eno uspešno leto našega delovanja. Gotovo pa se obstaja tudi kaj, kar bi lahko storili bolje ali smo celo kaj spregledali. S to trditvijo mislim predvsem na še ne ugotovljena dejstva pri posameznih dogodkih, kar sproža nepotrebne prepire in spore tako med nami samimi kot tudi med nami in kolegi ter prijatelji veterani iz ZPVD Sever. Zato vas opozarjam na zapisane besede v mojem pismu veteranom lani, da se »bomo zavzemali za argumentirano uveljavljanje dejstev iz osamosvojitvene vojne ter zavračanje laži, ponarejanj, podtikanj in vseh drugih poskusov diskreditacij kakor tudi lastninjenja osamosvojitve«.

Žal so se v minulem letu spremenile politične, ekonomske in varnostne razmere v Evropi, kar je in bo še dolgo imelo vpliv in posledice tudi na razmere in naša življenja v Sloveniji. Rusko-Ukrajinska vojna je spremenila varnostno arhitekturo Evrope in svetu prvič po drugi svetovni vojni grozi možnost uporabe jedrskega orožja. Te razmere postavljajo nas, vojne veterane pred nova dejstva in upam, da bomo razumeli ne samo posledice, ampak tudi vzroke za nastanek nove nevarnosti globalnih razmer.

 

Leto 2023 – trideset let delovanja Zveze veteranov vojne za Slovenijo

Zveza veteranov vojne za Slovenijo bo v letošnjem 2023 letu zaznamovala pomemben jubilej in sicer trideset let neprekinjenega delovanja. V Ljubljani je bila 10. oktobra 1993 ustanovljeno takratno Združenje veteranov vojne za Slovenijo kot enovita organizacija vojnih veteranov, pretežno pripadnikov Teritorialne obrambe Republike Slovenije. Po letih se je nabor članov nekoliko razširil in je omogočal včlanitev tudi tistih oseb, ki so na kakršen koli način sodelovale v osamosvojitveni vojni, seveda pa so nekatere kategorije izostale, kar bo potrebno v prihodnje spremeniti in dopolniti Zakon o vojnih veteranih.

Ob tako pomembnem jubileju načrtujemo organizacijo in izvedbo svečane akademije na sam dan ustanovitve naše organizacije, ki bo v Kinu Šiška v Ljubljani. To bo priložnost, da se ustanoviteljem in najaktivnejšim članom s posebnim programom in priznanji zahvalimo za njihova prizadevanja pri zaščiti in zastopanju interesov organizacije in naših članov, kakor tudi pomoči pri uresničevanju našega poslanstva.

Seveda načrtujemo tudi druge aktivnosti, naj navedem le nekatere:

-v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom za kulturo želimo posodobiti razstavo o vojni za Slovenijo

-postaviti mobilno razstavo o delovanju ZVVS od leta 1993 do današnjih dni

-dokončati in organizirati premiero dokumentarnega filma »Vojna brez sovražnosti« (organiziramo skupaj z ZPVD Sever, premiera filma bo v Ljubljani, nato pa lahko organiziramo prikaz filma v vsaki pokrajini in na ravni občin)

-organizirati celovito predstavitev publikacij, katere avtorji so naši člani in OZVVS ter avtorjev, katerim smo tako ZVVS kot OZVVS sofinancirali izdajo

-praporščaki vseh naših organizacij bodo pripravili javni postroj in nastop, katerega načrtujemo v Piranu. Prireditev bo namenjena širši javnosti in glede na izbrano lokacijo bo to primerna promocija naše organizacije.

Aktivnosti, katere sem navedel v mojem pismu, so neposredno namenjene obeleževanju 30. obletnice ZVVS. Ostale, kot je vsakoletno srečanje ob dnevu vojnih veteranov na GEOSS, srečanje veteranov in častnikov v Velenju, glavni letni zbor, ki bo v Novem Mestu, veteranske športne igre, slovesnost ob Dnevu suverenosti in ostale, bodo natančno z vsemi potrebnimi elementi zapisani v našem letnem načrtu dela. Pričakujem, da bodo vsi načrti dela, tako na ravni Zveze kot tudi na ravni OZVVS realistični in po obsegu takšni, da jih bomo lahko realizirali - tako finančno kot tudi organizacijsko.

 

Spoštovane vojne veteranke in vojni veterani!

V uvodu sem zapisal nekaj besed o vojni v Ukrajini, ki je vojna na vratih Evrope. Vojni veterani Slovenije, ki smo se borili za pravico do samoodločbe, samostojnosti in neodvisnosti, smo s članstvom v Svetovni veteranski organizaciji (WVF) sprejeli obvezo za zavzemanje, da bo človeštvo živelo v miru in dostojanstvu, da aktivno prispevamo k obrambi moralnih in materialnih interesov skupnosti veteranov žrtev vojne in njihovih vzdrževanih oseb po vsem svetu ter k uresničevanju ciljev, ki so jih Združeni narodi oblikovali v svoji Ustanovni listini. Zato je naša naloga spodbujati mir in varnost v duhu Ustanovne listine Združenih narodov, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, določenih v mednarodni listini človekovih pravic in drugih mednarodnih instrumentih. Te zapisane ugotovitve dajejo našemu delovanju še dodatno razsežnost in s tem tudi obvezo.

Ne želim ponavljati že velikokrat izrečenih in tudi zapisanih besed o uresničevanju našega temeljnega poslanstva, o pomenu sodelovanja z drugimi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami, o negovanju pozitivnih vrednot, ki so temelji, na katerih obstanemo in zaradi katerih smo prepoznavni v slovenski javnosti. Žal so tisti osamosvojitelji, na katere smo bili med vojno ponosni, v miru s svojimi dejanji povzročili ogromno škode ne samo vojnim veteranom in veteranstvu nasploh, ampak tudi enemu najbolj pomembnih zgodovinskih dogodkov v doseganju naše samostojnosti in suverenosti. Zato je naše poslanstvo še toliko bolj pomembno in nikakor ne gre nasedati mnenjem, ki našo organizacijo opredeljujejo kot ideološko in politično levo usmerjeno. Naj ponovim, da smo člani naše organizacije politično in ideološko različno opredeljeni, kar nam nikoli do sedaj ni onemogočalo dobrega sodelovanja in predvsem medsebojnega spoštovanja. Tudi članstvo v različnih političnih strankah ne. Vedno smo bili in bomo spoštljivi drug do drugega. Jasno definirano poslanstvo, vrednote in cilji so nas vedno združevali in tako naj bo  tudi v prihodnje.

Zato ponovno-naše mesto ni pod okriljem, pa tudi ne v senci katerekoli politične stranke, pač pa med pogumnimi in aktivnimi državljani in državljankami, ki negujejo enake ali podobne pozitivne vrednote, kot jih negujemo mi, vojni veterani!

Želim vam, da bi  bili v letošnjem letu v medsebojnih odnosih spoštljivi in neomajni v ljubezni do domovine, tako, kot vojni veterani znamo in zmoremo. Predvsem pa bodimo zdravi, srečni in zadovoljni!

Srečno in naj ne bo nikoli pozabljeno.

 

 

                                                                                                      Ladislav Lipič

                                                                                                        predsednik