Pismo predsednika ZVVS Ladislava Lipiča

Ljubljana

Spoštovane vojne veteranke in vojni veterani!

Člane sekretariata ZVVS sem na naši seji seznanil z vsebino razprav na 1. seji Častnega odbora za pripravo praznovanja 30letnice  samostojnosti in obrambe naše domovine, ki jo je vodil predsednik Republike gospod Borut Pahor. Obvestil sem jih, da so bili vsi naši predlogi za organizacijo dogodkov ob navedeni obletnici sprejeti z odobravanjem.

Na seji Častnega odbora sem posebej izpostavil našo pripravljenost prenesti opise posameznih bojnih spopadov in drugih dogodkov v posameznih pokrajinah med vojno za Slovenijo učencem in dijakom v osnovnih in srednjih šolah ter poudaril, da bi navedene zgodovinsko pomembne dogodke predstavili tisti pripadniki TO in milice, ki so v teh aktivnostih tudi neposredno sodelovali, ne glede, katere veteranske ali domoljubne organizacije člani danes so (ali pa niso člani nobene od navedenih organizacij). Ministrica za izobraževanje, znanost  in šport je naš predlog z zadovoljstvom sprejela ter obljubila, da bo ravnateljem vseh osnovnih in srednjih šol v Sloveniji posredovala ustrezna navodila.

Po končanem sestanku Častnega odbora sem se ministrici zahvalil v posebnem pismu in nekoliko bolj natančno opisal in predstavil našo idejo. Mojemu pismu je sledila zahteva državnega sekretarja Ministrstva za izobraževanje, znanost  in šport, da mu naj posredujemo osebne podatke vseh tistih oseb, ki bi učencem in dijakom, kot neposredni udeleženci in žive priče takratnih dogodkov te dogodke tudi predstavili.

Navedeni zahtevi iz vam znanih razlogov nismo mogli ustreči (številčnost ekip, posamezne dogodke bi predstavili posamezniki, ki so v njih sodelovali) in to sem zapisal tudi v odgovoru državnemu sekretarju.

V zadnjih dneh je bil opravljen razgovor s predstojnikom Zavoda za šolstvo Republike Slovenije, ki je zagotovil, da bo s svojo okrožnico v začetku meseca maja ravnateljem posredoval ustrezna navodila. V primeru, da bo do tega res prišlo, vas prosim, da se z ravnatelji dogovorite, kako boste lahko do konca letošnjega jubilejnega leta izvedli čim več aktivnosti  z učenci in dijaki ter tako poskrbeli za ohranjanje zgodovinskega spomina na čas osamosvajanja naše države.

V minulih dneh ste lahko v medijih prebrali tudi informacije o organizaciji posebnega kviza za učence in dijake osnovnih in srednjih šol ter informacije o predvidenih nagradah. Nikjer nismo prebrali, da bi ministrstvo ali najbolj odgovorni na ministrstvu imeli kakršen koli pomislek glede tega, čeprav je popolnoma jasno, da gre za aktivnost politične stranke, ki na tak način vstopa v vzgojno izobraževalni proces in s tem grobo kršijo zakonodajo. Od Ministrstva za izobraževanje, znanost  in šport upravičeno pričakujemo, da bo skrbelo za ohranjanje avtonomije šolskega prostora in preprečilo neposreden vstop političnim strankam in verskim skupnostim v pedagoški proces.

Spoštovani, naša veteranska organizacija ni ne politična in še manj strankarska organizacija, zato se kljub očitni diskriminaciji ne bomo spuščali v pritlehne razprave, pač pa bomo storili vse in iskali načine, da mlade čim bolj objektivno seznanimo z dogodki takratnega časa, ko je Slovenija postala samostojna država.

Prosim, da z vsebino navedenega pisma seznanite naše člane.

Praznujmo častno in dostojanstveno!

Ladislav Lipič, predsednik ZVVS