Udeležili smo se zbora OZ VVS Gornja Radgona

Gornja Radgona

V petek 25. marca 2022 smo se veteranke in veterani zbrali na zboru članov Območnega združenja ZVVS Gornja Radgona. Zbor se vsako leto odvija po določenem razporedu v eni od štirih občin Upravne enote Gornja Radgona.  Tokrat je bilo izbrano Gostišče Kozel, Žiberci 27 v Občini Apače. Zbor se je pričel ob 16.00 uri. Udeležilo se ga je 75 članov  od skupno 679 članov, kar je bilo po poslovniku dovoljšno število za sklepčnost zbora. Zbora so se udeležili tudi nekateri gostje.  Med njimi Ladislav Lipič – predsednik ZVVS, Ljubo Dražnik - predsednik OZVVS Lendava, Boris Edšid - predsednik OZ borcev za vrednote NOB,  Iztok  Rozin - predstavnik OZ VVS Lenart, Bogdan Šajnovič – pred kratkim novo izbrani predsednik OZSČ Gornja Radgona, Katja Makovec – sekretarka OZRK Gornja Radgona in drugi. Vodenje zbora je zaupno tako kot vsa predhodna leta ustaljeni ekipi, tri članskemu delovnemu predsedstvu: Dušan zagorc kot predsednik,  Andrej Rugole in Martin Novak kot člana.

Zbor je izpeljan v dveh segmentih. Prvi del je bil svečan prihod praporščaka Matjaža Perše s praporjem OZ VVS Gornja Radgona. Po izvedeni himni je sledilo svečano veteransko dejanje v izvedbi praporšaka in predsednika združenja Nikolaja Brusa. Tako kot zmeraj na vsakem zboru, smo se tudi tokrat spomnili na vse naše preminule člane v preteklem obdobju med obema zboroma  in jim oddali počast z minuto molka.

V drugem delu zbora je prebrano poročilo o delovanju združenja v lanskem letu. Prebral ga je  Nikolaj Brus - predsednik OZ VVS Gornja Radgona. V poročilu je zabeležil 151 aktivnosti. Zaradi časovne omejitve se je osredotočil le na glavne aktivnosti. S poročilom o finančnem poslovanju nas je seznanil podpredsednik združenja Milan Kuzmič. Kljub številčnim aktivnostim,  je poslovanje bilo racionalnno in so zato še preostala določena finančna sredstva, ki se prenašajo v naslednje leto. Sledili sta še poročili nadzornega organa in častnega razsodišča, ki sta potrdili dobro in kvalitetno delovanje združenja pod vodenjem neutrudnega predsednika  Nikolaja Brusa in podpredsednika združenja Milana Kuzmiča.  

Ko je predana beseda gostom, so se le ti osredotočali na aktualne trenutne dogodke kot je vojna v Ukrajini, finančne težave  v finansiranju društev predvsem vsled vladne politike, dobro medsebojno sodelovanje med območnimi združenji, skupni cilji v prihodnje… Še posebej pozorno smo udeleženci zbora prisluhnili našemu krovnemu predsedniku ZVVS Ladislavu Lipiču, ki je čestital za opravljeno delo, naše združenje označil kot eno izmed aktivnejših v ZVVS, poudaril sodelovanje med posameznimi organizacijami v Pomurju in širše, pohvalil naše aktivnosti pri zbiranju  humanitarne pomoči, poudaril, da je naše poslanstvo prenašanje vrednot na mlade, v nadaljevanju na kratko predstavil program zveze, seznanil prisotne  o priznanjih predsednika države vsem udeležencem vojne za Slovenijo…

Sledil je podelitev priznanj in pohval OZ VVS Gornja Radgona in priznanj ZVVS. V sklopu tega je Ladislavu Lipiču, predsedniku ZVVS, predan spominski tetraeder OZ VVS Gornja Radgona. V imenu vseh prejemnikov se je na koncu zahvalil dobitnik bronaste plakete ZVVS Štefan Žalodec.

V nadaljevanju sta sprejeta program dela in finančni načrt za aktivnosti v letu 2022. Potrjen je tudi sklep, da članarina za leto 2023 ostane v enakem iznosu kot do sedaj, torej 15 €.

Po zboru je sledila večerja in prijetno druženje.  

 

Besedilo: Martin Novak
Foto: Dani Mauko