V Vrtu spominov in tovarištva v Petanjcih podpisan aneks KoDVOP

Petanjci

Predsedniki domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja so 14. maja 2024 v Vrtu spominov in prijateljstva v Petanjcih podpisali aneks o sprejetju Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija kot polnopravnega in enakovrednega člana. 

Udeležence srečanja, med njimi so bili tudi člani predsedstva OZVVS in OZSČ Gornja Radgona, predsednik ZVVS generalmajor Ladislav Lipič, nekdanji načelnik SV dr. Alojz Šteiner, je skozi vrt uvodoma popeljal predsednik uprave Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, Marjan Šiftar. Po prihodu praporščakov, na prizorišče, ki jim je poveljeval praporščak ZVVS PO Pomurje Matjaž Perša, so zbrane nagovorili gostitelj Marjan Šiftar, predsednik Prekmurskega društva generala Maistra Murska Sobota in predsedujoči KoDVOP Marjan Farič, ki je povedal, da je Podpis sporazuma o ustanovitvi regijske koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja bil podpisan že 25. aprila 2019 na slovesnosti v Mestni hiši Ljutomer. Takrat so se podpisnice, po zgledu Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije zavezale, da bodo delovale v javnem interesu na področju obrambe, ohranjanju vrednot boja za lastno državo in narodovo samoohranitev, razvijanju domoljubja in rodoljubnih tradicij, si prizadevale za ohranitev miru in sožitja med narodi. Sedaj pa se bo v KoDVOP priključila še Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija. Zbrane sta pozdravila še predsednik Zveze društev vojnih invalidov Slovenije Janez Podržaj ter predsednica Zveze društev generala Maistra Lučka Lazarev Šerbec.

Svečani program, ki ga je vodila učenka OŠ Tišina je kulturno obogatila pevska skupina Prekmurci iz Tišine.

V čast obeleževanja Maistrovega leta, ob spominu 150. obletnice rojstva in 90. obletnice smrti slovenskega generala Rudolfa Maistra in borca za severno mejo, sta zatem predsednik Šiftar in predsednica Lazarev Šerbec v vrtu zasadila Maistrovo lipo »Greenspire«. 

Besedilo, posnetki: Dani Mauko