Volilni zbor OZVVS Gornja Radgona 2023 v Radencih

Radenci

Nikolaj Brus, predsednik OZ VVS Gornja Radgona je v petek 17. marca 2023 na koncu svojega drugega mandata sklical v Kongresni dvorani Hotela Radin zbor članstva. Zbralo se je 105 veterank in veteranov s čimer je bil volilni zbor sklepčen. Kot je  že običajno za vse zbore združenja, se je tudi ta odvijal v dveh delih: prvi svečani in drugi delovni.   

Po prihodu praporščaka Matjaža Perše s praporjem OZ VVS Gornja Radgona ob spremljavi  koračnice in odigrani slovenski himni, je navzoče pozdravil predsednik združenja Nikolaj Brus. Predlagal je delovno predsedstvo, ki so ga člani združenja soglasno potrdili. Vajeti vodenja zbora je prevzel Dušan Zagorc. Predlagal je dnevni red, ki smo ga člani združenja prejeli že prej z vabilom na dom. Ker ni bilo dodatnih predlogov in pripomb, je na zboru v celoti sprejet. Pričel se je svečani del z "Veteranskim dejanjem", ki sta ga izvedla predsednik združenja Nikolaj Brus in praporščak  Matjaž Perša. Sledilo je podelitev priznanj.  Predsedstvo združenja se je na svojih predhodnih sejah odločilo, da na tokratnem zboru podeli priznanja članom, ki so najzaslužnejši za objave v medijih in na spletnih straneh. Tako sta zlato plaketo OZ VVS Gornja Radgona prejela dva zaslužna člana Oste Bakal in Dani Mauko za svoje  fotografije in objave v medijih iz skorajda vsakega našega pomemnega dogodka. Zlato plaketo ZVVS je iz rok predsednika ZVVS Ladislava Lipiča prejel Martin Novak za požrtvovalno delo v združenju predvsem na področju objav v internetnih medijih in za računalniško podporo na svečanih dogodkih  združenja.

Ker OZ VVS Gornja Radgona pokriva štiri občine Upravne enote Gornja Radgona, zbor izvajamo vsako leto v drugi občini. Tokrat smo gostovali v Občini Radenci v Hotelu Radin. Tako kot običajno je tudi tukaj predsednik delovnega predsedstva povabil domačine na pozdravni nagovor. Prva nas je pozdravila Vesna Maučec direktorica Zdravilišča Radenci  in zaželela dobro počutje v njihovem objektu. Za njo nas je v imenu Občine Radenci pozdravil župan Roman Leljak, ki nam je v kratkem nagovoru orisal svojo pot skozi osamosvojitveno vojno in pred njo. Kot je dejal ima priznan status veterana od 1. septembra 1990, ko ga je v svojo sredino s 25. leti vpoklical Andrej Lovšin v tako imenovani Sektor 9 z nalogo obveščevalne dejavnosti. Na koncu govora je obljubil sodelovanje občine v aktivnostih združenja tudi še v prihodnje.

V drugem delu zbora so sledila poročila. Prvo poročilo je predstavil predsednik združenja . V kratkem se je dotaknil celotnega štiriletnega obdobja svojega drugega mandata s poudarkom na aktivnosti v zadnje letu med obema zboroma. Sledila so finančna poročila za preteklo leto in poročilo nadzornega odbora, ki je ugotovilo uspešno in skrbno poslovanje. Predsednik  častnega razsodišča je svoje poročilo zaključil z zadovoljstvom, da v zadnjem mandatu niso imeli pritožb in da so odnosi v članstvu dobri.

Sledila je razrešnica dosedanjemu vodstvu, nadzornemu organu in častnemu razsodišču, nakar se je pristopilo k izvolitvi novih.  Kandidatno listo je predstavil vodja delovnega predsedstva Dušan Zagorc, ki je bila na zboru sprejeta soglasno po naslednjem:

  • za predsednika OZ VVS Gornja Radgona je izvoljen: Janez (Jani) Kosi
  • za podpredsednika OZ VVS Gornja Radgona je izvoljen: Dušan Zagorc
  • za sekretarja OZ VVS Gornja Radgona je izvoljen: Milan Kuzmič
  • za člane predsedstva OZ VVS Gornja Radgona so  izvoljeni: Helena Ivanek, Brane Klun, Jože Makovec, Martin Novak, Matjaž Perša, Nikolaj Brus, Dani Mauko, Alojz Bauman, Andrej Rugole in Anton Kreft
  • za člane nadzornega organa: Zvone Benko, Jože Bračko in Milan Erdela
  • za člane častnega razsodišča: Marija Kuzma, Marjan Neuvirt in Hinko Režonja

Simbolični prevzem nove dolžnosti predsednika združenja je bil zaznamovan s predajo častnega predsedniškega pasa, ki ga je Nikolaj Brus predal novo izvoljenemu predsedniku Janezu Kosiju. V svojem prvem nagovoru je novi predsednik izrazil zahvalo za zaupanje. Poudaril je, da je današnje družbeno dogajanje dinamično, ki zahteva vse več odzivnosti in da se moramo usmerjati ne samo v prihodnost temveč tudi nazaj v preteklost pred 32 leti, ko smo začrtali novi evropski zemljevid. Od takrat se povezujemo v okviru našega in podobnih interesnih združenj veteranov vojne za Slovenijo. Imamo vizijo in poslanstvo, naloge v okviru našega združenja moramo aktualizirati, saj imamo nove izzive. Potrebno je poskrbeti za trenutno članstvo in skrbeti za vključevanje novih članic in članov. Prav je, da naše skupne vrednote predajamo tudi mladim, saj le tako bomo poskrbeli za trajen spomin na naše uspehe v času osamosvojitvene vojne za Slovenijo. Prav tako je potrebno preveriti, ali je možno pridobiti še kakšna sredstva za razvoj in še večjo prepoznavnost našega združenja.

Po predstavitvi programa dela v tekočem letu in prikazu finančnega plana, ki bo pokrival te aktivnosti, so sledili pozdravni nagovori gostov med njimi predsednika Pokrajinskega odbora ZVVS Alojza Filipiča, predsednice pododbora PVD Sever Milene Kovačič, predsednika OZZB Gornja Radgona Borisa Edšida in predsednika OZSČ Gornja Radgona Bogdana Šajnoviča, ki so poudarili uspešno sodelovanje z našim združenjem in ga potrdili tudi še v naprej. Zbor je pozdravil tudi naš veteran in bivši župan Občine Gornja Radgona Stanislav Rojko z razlogom, ker ni imel možnosti spregovoriti na prejšnjem zboru. Prisotne je opomnil na vojna dogajanja v bližini in na pomen našega združenja. Seveda je posebna čast v pozdravnem nagovoru gostov pripadla  predsedniku ZVVS Ladislavu Lipiču, ki je  poudaril ohranjanje spomina na dogodke v osamosvojitveni vojni in pred njo. Pri tem je danes še posebej pomembno medsebojno razumevanje in sodelovanje, ki naj goji pri vseh enake vrednote iz tega osamosvojitvenega obdobja. Letos je za ZVVS jubilejno leto, 30 let od ustanovitve in temu primerno sledijo tudi dogodki v tem letu. Poudaril je tudi delo z mladimi kot stalnico naših aktivnosti.

Pred zaključkom zbora se je predsednik delovnega predsedstva Dušan Zagorc zahvalil bivšemu vodstvu za uspešno vodenje v zadnjem mandatnem obdobju še posebej dosedanjemu predsedniku Nikolaju Brusu za oba mandatna obdobja. Za odličnost dela, dobro motiviranost ekipe in vidljive rezultate je na podlagi pravilnika združenja predlagal zboru, da se Nikolaj Brus imenuje za častnega predsednika OZ VVS Gornja Radgona. Zbor je ta predlog soglasno sprejel. V svoji zahvali za to izkazano čast je Niko zboru obljubil, da bo s svojimi aktivnostmi nadaljeval maksimalno po svojih močeh.    

Zbor smo zaključili z odhodom praporščaka s praporjem. Tako kot zmeraj je po zboru sledilo družabno srečanje ob obilni večerji v restavraciji Hotela Radin za katero ima največ zaslug naš sedaj že bivši predsednik oziroma novi častni predsednik Nikolaj Brus.  

Besedilo: Martin Novak
Foto: Dani Mauko