Kronologija


20. januar 1996

Ustanovni  zbor Območnega  odbora veteranov vojne za Slovenijo
Na pobudo Pokrajinskega odbora  za Pomurje se je   v Gasilskem  domu v Gornji Radgoni sestalo 51 udeležencev osamosvojitvene vojne. Na zboru so se obravnavali cilji in  oblika prihodnjega  delovanja. Predlagano  je 17 članov v širši izbor predsedstva.


9. april 1996

Ustanovitev predsedstva Območnega odbora
V  gasilskem  domu je bila  seja  predlaganih kandidatov za Predsedstvo Območnega odbora. Za predsednika je bil izvoljen  Franc Zemljič,  za sekretarko  Silva Kuzma.Izvoljenih  je bilo  tudi  13 članov predsedstva,  ki  je  bilo zastopano z naslednjimi  strukturami: pripadniki TO,  pripadniki  Civilne zaščite,  Civilne strukture  in Prostovoljci. Predsedstvo  si je zadalo osnovno nalogo: pridobivati  člane,  urejati  status veteranov, urejanje socialnega statusa članov,  zbiranje gradiva  iz osamosvojitvene vojne 1991...

Z velikim  angažiranjem  predsednika  in  sekretarke je začelo število članov zelo hitro  naraščati,  v  letu 2013 je bilo aktivnih  že  814 članov.


3. julij1996

5. obletnica vojne za Slovenijo
V muzeju v Špitalu je organizirana razstava o osamosvojitveni  vojni  v Gornji Radgoni .


3. februar 1999

Ustanovitev študijskega krožka pri Ljudski  univerzi Gornja  Radgona
Študijski krožek je ustanovljen z  namenom izdelave kronološkega  pregleda dogodkov iz vojne  1991 za obdobje od  12.septembra 1990 do 17. julija  1991 . V krožku  so  zastopane naslednje strukture: Območno združenje  veteranov,  Združenje Sever, civilne strukture, predstavnik Oddelka  za ljudsko obrambo.


3. julij 2001

1o. obletnica vojne za Slovenijo
Organiziran  in izveden  je prvi pohod ob  reki  Muri  iz Gornje  Radgone v Radence,  v  spomin na  ponižani odhod JLA iz Gornje Radgone na čelu  s  polkovnikom Popovom.

V Spominskem  parku   je odkrito obeležje Solza. Na proslavi je slavnostni govornik Milan  Kučan.


3. julij 2006

15. obletnica vojne za Slovenijo
Na mejnem prehodu v Gornji Radgoni je odkrito spominsko  obeležje  - tetraeder. Na svečanosti je bil  slavnostni govornik  Načelnik GŠ SV, general major Albin Gutman.


3. julij 2011

20. obletnica vojne za Slovenijo
Po  tradicionalnemu  pohodu  ob  reki Muri je  v Spominskem  parku  organizirana proslava  na kateri je bila slavnostna govornica ministrica za obrambo  dr.  Ljubica Jelušič.