Kronologija

Pomembni dogodki


20. januar 1996

Ustanovni  zbor Območnega  odbora veteranov vojne za Slovenijo
Na pobudo Pokrajinskega odbora  za Pomurje se je   v Gasilskem  domu v Gornji Radgoni sestalo 51 udeležencev osamosvojitvene vojne. Na zboru so se obravnavali cilji in  oblika prihodnjega  delovanja. Predlagano  je 17 članov v širši izbor predsedstva.


9. april 1996

Ustanovitev predsedstva Območnega odbora
V  gasilskem  domu je bila  seja  predlaganih kandidatov za Predsedstvo Območnega odbora. Za predsednika je bil izvoljen  Franc Zemljič,  za sekretarko  Silva Kuzma.Izvoljenih  je bilo  tudi  14 članov predsedstva,  ki  je  bilo zastopano z naslednjimi  strukturami: pripadniki TO,  pripadniki  Civilne zaščite,  Civilne strukture  in Prostovoljci. Predsedstvo  si je zadalo osnovno nalogo: pridobivati  člane,  urejati  status veteranov, urejanje socialnega statusa članov,  zbiranje gradiva  iz osamosvojitvene vojne 1991...

V letu 1996 je bilo v združenje vključenih 85 članov. Z velikim  angažiranjem  predsednika  in sekretarke je začelo število članov zelo hitro  naraščati,  v  letu 2013 je bilo aktivnih  že  814 članov.


3. julij1996

5. obletnica vojne za Slovenijo
V muzeju v Špitalu je organizirana razstava o osamosvojitveni  vojni  v Gornji Radgoni .


3. februar 1999

Ustanovitev študijskega krožka pri Ljudski  univerzi Gornja  Radgona
Študijski krožek je ustanovljen z  namenom izdelave kronološkega  pregleda dogodkov iz vojne  1991 za obdobje od  12.septembra 1990 do 17. julija  1991 . V krožku  so  zastopane naslednje strukture: Območno združenje  veteranov,  Združenje Sever, civilne strukture, predstavnik Oddelka  za ljudsko obrambo.


3. julij 2001

1o. obletnica vojne za Slovenijo
Organiziran  in izveden  je prvi pohod ob  reki  Muri  iz Gornje  Radgone v Radence,  v  spomin na  ponižani odhod JLA iz Gornje Radgone na čelu  s  polkovnikom Popovom.

V Spominskem  parku   je odkrito obeležje Solza. Na proslavi je slavnostni govornik Milan  Kučan.

V istem letu smo uspeli še pred obletnico nabaviti prapor združenja, ki nam je v čast in ponos. Prvi praporščak Anton Pintarič je bil prvi nosilec. Njegov namestnik je bil Milan Mulec, za njim pa Franc Krajnc. Danes je prvi  praporščak Matjaža Perša.


3. julij 2002

Spominski pohod ob reki Muri
V letu 2002 je sestavljen organizacijski odbor za izvedbo spominskega pohoda. Sestavljali so ga OZ VVS Gornja Radgona, PVD Sever - pododbor Gornja Radgona, OZSČ Gornja Radgona  in Občinsko združenje borcev za vrednote NOB Gornja Radgona. Dogovorjeno je, da bo organizacijski odbor vsako leto 3. julija s podporo občin G. Radgona, Radenci Apače in Sv. Jurija ob Ščavnici organiziral tradicionalni spominski pohod ob reki Muri  v spomin na dogodke osamosvojitvene vojne  in na odhod enote JLA  iz Gornjwe Radgone.


3. julij 2006

15. obletnica vojne za Slovenijo
Na mejnem prehodu v Gornji Radgoni je odkrito spominsko  obeležje  - tetraeder. Na svečanosti je bil  slavnostni govornik  Načelnik GŠ SV, general major Albin Gutman.


marec 2007

Volilni zbor OZ VVS Gornja Radgona
Po treh  mandatih vodenja veteranskega združenja je  predsednik Franc Zemljič, predsedovanje predal Jožetu Makovcu. Sekretarka Silva Kuzma je svojo funkcijo obdržala v novem predsedstvu. Ob zaključku zbora je članstvo združenja potrdilo predlog predsedstva o imenovanju Franca Zemljiča za Častnega predsednika OZ VVS Gornja Radgona.


3. julij 2011

20. obletnica vojne za Slovenijo
Po  tradicionalnemu  pohodu  ob  meji  z udeležbo cca 400 pohodnikov je  v Spominskem  parku  organizirana proslava  na kateri je bila slavnostna govornica ministrica za obrambo  dr.  Ljubica Jelušič.


21. december 2012

Protestni shod pred parlamentom RS
U
deležili smo se protestnega shoda v Ljubljani, kjer smo organizirani pod vodstvom ZVVS in ZPVD –Sever  odločno  protestirali proti takratni Vladi RS, poslancem DZ, predsedniku RS in vsem nosilcem takratne oblasti zaradi zaskrbljenosti nad političnimi, ekonomskimi in socialnimi razmerami v državi


28. marec 2015

Volilni zbor OZ VVS Gornja radgonas
Po dvojnem mandatu Jožeta Makovca je predsedniško funcijo članstvo združenja zaupalo Nikolaju Brusu. Za podpredsednika je izvoljen Milan Kuzmič in za sekretarko Silva Kuzma.


1. december 2015

Udeležba na seji Odbora za obrambo pri DZ RS
Seja je bila 1. 12. 2015 v prostorih Državnega zbora RS. Udeležili so se je trije člani predsestva OZVVS, predsednik ZVVS Ladislav Lipič in predsednik ZSČ dr. Alojz Šteiner. Iznesen je protest in naše stališče glede oprostilne razsodbe Okrajnega sodišča v Murski Soboti v postopku proti poveljniku JLA  Popovu, ki je leta 1991 s svojo tankovsko enoto zasedel  mejni prehod v Gornji Radgoni in na svoji poti do cilja povzročil številna razdejanja.


3. julij 2016

25. obletnica vojne za Slovenijo
Ob 25-letnici samostojne države  in spominu na agresijo tankovske enote JLA polkovnika Popova ter njegovem odhodu iz porušene Gornje Radgone je Občina Gornja Radgona s podporo OZ VVS G. Radgona organizirala osrednjo proslavo na državni ravni na območju Pomurja, hkrati pa je izveden 15. Spominski pohod ob meji.


14. november 2017

Zadnje slovo od častnega predsednika OZ VVS GR Franca Zemljiča
Z vojaškimi častmi smo se na radgonskem pokopališču poslovili od častnega predsednika Franca Zemljiča.


12. september 2020

Memorial Franca Zemljiča v ribolovu s plovcem v organizaciji OZVVS Gornja Radgona
V ribniku Andreasa Kardinara v Segovcih je v organizaciji OZVVS Gornja Radgona potekal 1. Memorial Franca Zemljiča v ribolovu s plovcem. 


29. junij 2021

30. obletnica smrti Janeza Svetine
S krajšo spominsko slovesnostjo smo se pri spominski plošči  na zgradbi Partizanske ceste v Gornji Radgoni poklonili prvi civilni žrtvi osamosvojitvene vojne 1991 


3. julij 2021

30. obletnica osamosvojitvene vojne za Slovenijo
Ob 30. obletnici osamosvojitvene vojne za Slovenijo in v spomin na odhod zadnjega agresorskega vojaka iz Gornje Radgone je 3. julija potekal jubilejni, dvajseti spominski pohod ob meji. Osrednja slovesnost je organizirana v Gornji Radgoni. Slavnostni govornik je bil Predsednik državnega zbora RS, Alojz Kovšca.


25. maj 2022

Natečaj "Spominska obeležja pripovedujejo - 2021/2022"
Na javni prireditvi v Kulturnem domu Gornja Radgona so podeljene nagrade učencem in dijakom Pomurja, ki so sodelovali v natečaju spominska obeležja pripovedujejo - 2021/2022.


24. oktober 2022

Podelitev spominskih medalj v Apačah
OZ VVS Gornja Radgona je na predvečer Dneva suverenosti pripravilo v dvorani Kulturnega doma Apače slovesnost s podelitvijo spominskih medalj ob 30. obletnici samostojne in neodvisne države Republike Slovenije zaslužnim članom iz občine Apače, ki imajo urejen status veterana.


26. oktober 2022

31 let, odkar je Slovenijo zapustil zadnji vojak JLA
Osrednja državna slovesnost je bila na sejmišču v Gornji Radgoni


25. maj 2022

Natečaj "Spominska obeležja pripovedujejo - 2021/2022"
Na javni prireditvi v Kulturnem domu Gornja Radgona so podeljene nagrade učencem in dijakom Pomurja, ki so sodelovali v natečaju spominska obeležja pripovedujejo - 2021/2022. Slavnostni govornik je bil obrambni minister Marjan Šarec.


29. november 2022

Podelitev spominskih medalj v občini Sveti Jurij ob Ščavnici
Veteranom območnega združenja ZVVS Gornja Radgona z območja občine Sveti Jurij ob Ščavnici in pošte Spodnji Ivanjci so podeljene spominske medalje ob 30. letnici samostojnosti Republike Slovenije.


14. december 2022

Podelitev spominskih medalj v občini Radenci
Območno združenje ZVVS Gornja Radgona je nadaljevalo s podelitvijo spominskih medalj ob 30- letnici samostojne in neodvisne države RS. Podeljene so v Prostovoljnem gasilskem društvu Radenci  vsem članom združenja, ki imajo pridobljen status veterana.


16. december 2022

Podelitev spominskih medalj v občini Gornja Radgona
Zadnja podelitev spominskih medalj ob 30 letnici samostojne in neodvisne države Republike Slovenije je opravljena v Gornji Radgoni.


17. marec 2023

Volilni zbor OZVVS Gornja Radgona 2023 v Radencih
Veteranke in veterani OZ VVS Gornje Radgone so na volilnem zboru v Radencih izvolili novo vodstvo združenja. Za predsednika je izvoljen Janez (Jani) Kosi, za podpredsednika Dušan Zagorc inza sekretarja Milan Kuzmič.